کد خبر: 9073
تاریخ انتشار: ۲۴ دی ۱۳۹۳

از سال ۸۳ به بعد صنعت خودرو از ریل خارج شد

از سال ۸۳ به بعد صنعت خودرو از ریل خارج شد

تشریح دیدگاه ههای عضو سابق انجمن قطعه سازان در پرونده خودرو جهان اقتصاد

حسین بیات: عضو سابق انجمن قطعه سازان، با بیان اینکه به دلیل دولتی یا شبه دولتی بودن سهامداران عمده دو شرکت بزرگ خودروسازی، صنعت خوروسازی ایران را درانحصار این دو شرکت دانست.

بهرام شهریاری در گفتگو با جهان اقتصاد درباره وجود انحصار در صنعت خودروسازی گفت: علی رغم وجود بیش از ۱۰ کارخانه خودروسازی درکشور، بخش عمده تولیدات خودرو در دوگروه ایران خودرو و سایپا تولید می شود، اما اخیرا با توجه به وضعیت واردات اخیر این انحصار تغییراتی کرده است که البته آن هم با شرایط موجود به نفع کشور نیست؛ چراکه به ازای هرخودرویی که وارد می شود ۲.۲ نفر از اشتغال مستقیم و غیرمستقیم به خطر می افتد. بنابراین می توان گفت با توجه به این مسیر جدید وارداتی، انحصارهم به خطر افتاده و این رقابت به نفع منافع ملی نیست.

شهریاری با اشاره به تعرفه های واردات ادامه داد: تعرفه ابزاری برای متعادل نگه داشتن و حضور در عرصه رقابت تولید داخلی و خارجی است. صنعت خودرو برای پیوستن به بازارهای جهانی و رقابت با آن باید فرصتی برای ایجاد زیرساخت داشته باشد که این امربا تعرفه ممکن می شود و با کاهش تعرفه تولید داخلی ما به خطر می افتد.

وی برای تعادل بین تعرفه پایین و کاهش آسیب بخش داخلی راهکاری ارائه داد و افزود: زمانی که این صنعت به بخش داخلی واقعی و نه خصولتی واگذار شود و با ورود خودروسازان خارجی رقابت در ساخت داخلی ایجاد می شود.

شهریاری مونتاژکاربودن صنعت خودروسازی داخلی را رد کرد و گفت: از سال ۷۲ ساخت داخلی صورت گرفت اما از سال ۸۳ به بعد این صنعت از ریل خود خارج شد و منجر به نادیده گرفتن ساخت داخل به بهانه های مختلف و روی آوردن به سمت واردات شد اما قابلیت تولید قطعات در داخل وجود دارد.

عضو سابق انجمن قطعه سازان نقص خودروسازی داخلی را ناشی از فقدان دانش طراحی دانست و تصریح کرد: برای رفع این مشکل باید با شرکت های خارجی وارد مذاکره شد و به کمک آنها واحدهای طراحی در داخل ایجاد کرد که متخصصین داخلی هم در این فرایند مشارکت داشته باشند و آموزش ببینند.

وی درباره وضعیت بهره وری صنعت خودرو در داخل گفت: یکی از عوامل موثر در بهره وری تیراژ اقتصادی است تا بتواند هزینه های سربارش را تقسیم کند و فضایی برای تحقیق و توسعه و رقابت ایجاد شود. اما خودروسازان داخلی در تیراژ اقتصادی تولید نمی کنند و لذا این خود یک عارضه است.

شهریاری حمایت دولت از صنعت خودروسازی را رد کرد و درباره تعرفه وارداتی به مثابه حمایت گفت: تعرفه های واردات، حمایت دولتی محسوب نمی شود چرا که وقتی وارد حوزه رقابت می شوید باید در همه مراحل از جمله بهره بانکی، مواد اولیه و … هم حمایت صورت بگیرد. در حالی که بالا بودن تعرفه واردات محلی برای تامین بخشی از بودجه دولت بوده است.

وی درباره صادرات با قیمت پایین تر از مصرف داخلی گفت: این موضوع منحصر به ایران نیست و در کشورهای دیگر هم قابل مشاهده است. همچنین به دلیل وجود مشوق های صادراتی و معافیت های مالیاتی قیمت تمام شده خودرو برای صادرات پایین تر است.

عضو سابق انجمن قطعه سازان درباره وضعیت صادرات خودرو ادامه داد: صادرات خودرو موفق نیست؛ چراکه خودروسازی در رضایتمندی بخش داخلی و خدمات پس از فروش هنوز به نتیجه نرسیده است. و با وجود هزینه های زیادی که در زمینه صادرات صورت گرفته است، نتیجه مطلوب را دربرنداشته است.