از ادغام اتحادیه های طلا و جواهر تا بورس جواهرات شمیرانات

0
۲۶۱ بازدید

محمد کشتی آرای از احتمال ادغام اتحادیه های طلا و جواهر در آینده خبر داد و گفت: علت این امر این است که گستردگی تعداد زیادی از اتحادیه ها ممکن است بروکراسی اداری و بسیاری از مسایل را تحت تاثیر قرار دهد.

محمد کشتی آرای رییس کمیسیون تخصصی طلا و جواهر در خصوص آینده برخی اتحادیه های طلا و جواهر تاکید کرد: قرار است در آینده بسیاری از اتحادیه ها ادغام شوند زیرا گستردگی تعداد زیادی از اتحادیه ها ممکن است بروکراسی اداری و بسیاری از مسایل را تحت تاثیر قرار داده و مشکلاتی را بوجود آورده است. وی همچنین اعلام کرد که در قانون نظام صنفی پیش بینی شده بسیاری از اتحادیه هایی که همگن هستند مثل سابق به یکدیگر بپیوندند و تا حدودی تعداد را کم کنند و کیفیت را بالا ببرند و اکنون انجام این امر در خصوص اتحادیه ها در اختیار ارگانهای مربوطه و اتاق اصناف ایران می باشد. کشتی آرای که روز گذشته در محل انتخابات اتحادیه طلا و جواهر شمیرانات حضور بهم رسانده بود، ضمن رضایت از نظم و انضباط روند رأی گیری، حضور خود در محل برگزاری انتخابات اتحادیه طلا و جواهر شمیرانات را با توجه به لزوم همبستگی اتحادیه ها و با توجه به مسئولیت خود در خصوص کمیسیون تخصصی طلا و جواهر که همان اتحادیه طلا و جواهرکشور می باشد، ضروری دانست.‏

رئیس اتحادیه طلا و جواهر تهران در ادامه افزود: یکی از بهترین اتحادیه هایی که با کمیسیون تخصصی طلا و جواهر و اتحادیه طلا و جواهر تهران همکاری خوب و تنگاتنگی دارد اتحادیه طلا و جواهر شمیرانات است.کشتی آرای با اشاره به اینکه تاکنون مدیریت اتحادیه طلا و جواهر شمیرانات خوب بوده است، تصریح کرد: طی سالهای گذشته تعامل این اتحادیه با اتحادیه طلا و جواهر تهران وجود داشته و مسایل و مشکلات مشترک را ما در خصوص تهران بزرگ با یکدیگر حل نموده ایم و در مجموع کارنامه مثبتی از اتحادیه طلا و جواهر شمیرانات به جا مانده است. کشتی آرای در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه “با توجه به اینکه اتحادیه طلا و جواهر شمیرانات در حال قطب شدن است و این اتحادیه همچنان توسعه می یابد، کمیسیون تخصصی طلا و جواهر چه برنامه ای برای ارتباطات بیشتر با این اتحادیه دارد؟” پاسخ داد: اتحادیه طلا و جواهر شمیرانات اگر قطب هم شود باعث خوشحالی ماست، هر چقدر که اتحادیه ها قوی باشند یعنی نظام صنفی قوی شده است.‏

وی عنوان کرد: یکی از اصنافی که در کشور و حتی در خیلی از جوامع به عنوان یکی از اصناف مهم و تاثیرگذار می باشد صنف طلا و جواهر است و ما به هر اتحادیه در هر منطقه کشور هم که باشد کمک می کنیم تا در حوزه صنفی خود فعال و به قطب تبدیل شود. رییس کمیسیون تخصصی طلا و جواهر گفت: اتحادیه های طلا و جواهر چون از لحاظ اقتصادی و از نظر عملکرد اتحادیه های بزرگی هستند بنابراین اتحادیه طلا و جواهر شمیرانات باید به قطب تبدیل شود و در هر صورت منطقه وسیعی از تهران بزرگ را منطقه یک که همان شمیرانات و لواسانات است به خود اختصاص داده و به نظر می رسد در سالهای آینده اتحادیه طلا و جواهر شمیرانات از لحاظ فضای فیزیکی گسترش یابد.‏

(Visited 1 times, 1 visits today)

لینک کوتاه مطلب : https://jahaneghtesad.com/?p=9622