کد خبر: 3512
تاریخ انتشار: ۲۵ تیر ۱۳۹۳

ارزش تجارت چمدانی ایران به ۱۹ میلیون دلار رسید

ارزش تجارت چمدانی ایران به ۱۹ میلیون دلار رسید

مقایسه آمار در سه ماهه نخست سال جاری و سال گذشته حاکی از کاهش ۴.۵۷ درصدی ارزش تجارت چمدانی نسبت به مدت مشابه سال قبل است.‏
در کنار مبادلات تجاری ایران با کشورهای عضو ‏CIS‏

، تجارت محدود کوچک دیگری نیز در گمرکات مرزی مستقر در شمال شرق و شمال غرب کشور از طریق مرزنشینان این مناطق با مرزنشینان کشورهای فوق صورت می‌گیرد که محدود به اقلام کالایی خاصی بوده و با آن تجارت چمدانی اطلاق می‌شود.‏
براساس تازه‌ترین گزارش گمرک جمهوری اسلامی ایران طی سه ماهه نخست سال ۱۳۹۳ حدود ۱۹ میلیون و ۲۷ هزار دلار و در هر روز به طور متوسط ۲۰۵ هزار دلار کالا از طریق تجارت چمدانی از گمرکات مرزی به کشورهای ‏CIS‏ ارسال شده است.‏
همچنین ایران هم تنها در حدود ۰.۲۶ درصد از ارزش کل صادرات کشور را تشکیل می‌دهند.‏
براساس گزارش گمرک طی سه ماهه نخست سال گذشته صادرات به طریق تجارت چمدانی حدود ۱۹ میلیون و ۹۳۸ هزار دلار بوده است که معادل ۰.۲۶ درصد از ارزش کل صادرات کشور را در این مدت شامل شده است.‏
بنابراین مقایسه ارزش صادرات در مدت زمان مورد نظر حاکی از کاهش ۴.۵۷ درصدی ارزش تجارت چمدانی طی سه ماهه نخست سال ۱۳۹۳ نسبت به مدت مشابه سال گذشته است.‏
همچنین در این مدت گمرک آستارا با اختصاص پنج میلیون و ۴۵۶ هزار دلار معادل ۲۸.۶۸ درصد از ارزش کل تجارت چمدانی رتبه اول، گمرک جلفا با اختصاص سه میلیون و ۳۸۶ هزار دلار معادل ۱۷.۸ درصد از ارزش تجارت چمدانی رتبه دوم و گمرک بیله سوار با اختصاص دو میلیون و ۴۸۵ هزار دلار برابر ۱۳.۰۶ درصد از ارزش تجارت چمدانی رتبه سوم را به خود اختصاص داده است.‏
براین اساس در مدت مشابه سال قبل گمرک باجگیران، آستارا و پلدشت به ترتیب رتبه‌های اول تا سوم را به خود اختصاص داده بودند.‏
براساس تازه ترین گزارش گمرک صادرات تجارت چمدانی در طی سه ماهه نخست سال ۱۳۹۳ به لحاظ ارزش از گمرک پلدشت دارای کاهش ۹۷.۷۳ درصدی، گمرک منطقه آزاد بندرانزلی دارای کاهش ۸۶.۵۹ درصدی ، گمرک باجگیران دارای کاهش ۷۲.۲ درصد و گمرک سرخس دارای کاهش ۲۲.۶۲ درصدی نسبت به مدت مشابه سال ۱۳۹۲ بوده است.‏
در این مدت همچنین صادرات تجارت چمدانی از گمرکات جلفا، سرو، لطف آباد، بیله سوار ،آستارا، نوردوز و اینچه برون به ترتیب از رشد ۱۲۵۴، ۱۳۰، ۴۸، ۴۷، ۲۴، ۲۳ و ۰.۶۴ درصدی نسبت به مدت مشابه سال ۱۳۹۲ برخوردار بوده است.‏