کد خبر: 5393
تاریخ انتشار: ۳۱ شهریور ۱۳۹۳

ارزش افزوده ذخایر فلزی یک چهارم تولید است

ارزش افزوده ذخایر فلزی یک چهارم تولید است

معاون اکتشاف سازمان زمين‌شناسي و اکتشافات معدني کشور گفت: ذخاير فلزي هفت درصد مجموع ذخاير کشور را تشکيل مي‌دهند در حاليکه ميزان توليدات فلزي بالغ بر 29 درصد (بيش از چهار برابر) است که اين امر نشان مي‌دهد ارزش افزوده بيشتري در مواد معدني فلزي نهفته است‎.‎


بهروز برنا در گفت‌و‌گو با ايسنا اظهار کرد: کمربند 2500 کيلومتري اروميه - دختر شناخته‌شده‌ترين کمربند مس - طلا در کشور است که حداقل 85 ذخيره مس پورفيري روي اين کمربند شناسايي شده است‎.‎
وي ادامه داد: کارشناسان روي امتداد اين کمربند در پاکستان فعاليت‌هاي اکتشافي انجام دادند و موفق به کشف معدن ريکوديک شدند که 3.8 ميليارد تن ذخيره دارد‎.‎
معاون اکتشاف سازمان زمين‌شناسي و اکتشافات معدني کشور با تاکيد بر ضرورت انجام اکتشافات روي اين کمربند مس اظهار کرد: ذخاير مس مسجد داغي، کهنگ، دالي، کروه و... از ذخاير مس واقع روي اين کمربند است و اخيرا ذخيره مس انجرد در اهر و ذخيره موليبدن سياه کمر در ميانه کشف شده است‎.‎
برنا با بيان اينکه روز به روز بر کشفيات ذخاير مس کشور افزوده مي‌شود، گفت: جايگاه اصلي ذخاير مس کشور روي همين کمربند است و نبايد از اکتشاف جاي جاي اين کمربند غافل ماند‎. ‎