کد خبر: 1229
تاریخ انتشار: ۳۰ فروردین ۱۳۹۳
گروه : ایران

ارتش هرگز از ملت و دولت منتخب سهم خواهی نکرده است

ارتش هرگز از ملت و دولت منتخب سهم خواهی نکرده است

گروه اخبار ايران: رييس جمهوري ارتش را به حق نماد اسلام خواهي، ميهن دوستي و مردم سالاري عنوان کرد و گفت: ارتش در دسته بندي ها و بازي هاي سياسي مداخله نمي کند‎.‎

حجت الاسلام و المسلمين حسن روحاني روز گذشته در مراسم روز ارتش اظهار داشت: ارتش در همه صحنه هاي 35 سال بعد از پيروزي انقلاب در فراز و نشيب هاي مختلف ، در خط مقدم دفاع از کشور، دفاع از ميهن و رهبري قرار داشته است‎.‎
روحاني ادامه داد: ارتش جمهوري اسلامي ايران همواره نشان داده است که به وصيت امام راحل عمل کرده که فرمود نيروهاي نظامي در کار سياسي مداخله نکنند؛ ضمن اينکه نيروهاي ارتش کاملا به مسايل سياسي آگاهي دارند و بايد هم داشته باشند اما هرگز در بازي ها و دسته بندي هاي سياسي مداخله نمي کنند‎.‎
رييس جمهوري تصريح کرد: ارتش جمهوري اسلامي ايران هرگز از ملت و دولت منتخب مردم سهم خواهي نکرده و همواره به دنبال دفاع از کشور و ميهن و نظام بوده است‎.‎
روحاني افزود: ارتش و ساير نيروهاي مسلح ايران ، در جهت حفظ ثبات منطقه و پايه اي براي کل منطقه آشوب زده خاورميانه هستند‎.‎
رييس جمهوري تصريح کرد: همسايگان بايد بدانند ارتش و ساير نيروهاي مسلح ايران حافظ ثبات کل منطقه هستند‎.‎
روحاني در ادامه افزود : نيروهاي مسلح ايران ،کساني هستند که همواره در کنار مردم حضور دارند و در مسيري که خواست مردم است، به عنوان نيروهاي مسلح مردمي از امنيت کشور دفاع کرده و مي کنند‎.‎
رييس شوراي عالي امنيت ملي گفت: ارتش جمهوري اسلامي همانند ارتش برخي کشورهاي ديگر نيست که اگر انقلابي رخ داد، وارد صحنه شده و مردم را کنار بزند و به فکر تصاحب قدرت باشد‎.‎
وي ادامه داد: در 35 سال گذشته ما هرگز شاهد دولت نظامي نبوديم و همواره گردش دولت بي خشم و خشونت و در چارچوب قانون انجام گرفته است‎.‎
رييس جمهوري با تاکيد براين که نيروهاي مسلح ما وظيفه شناس هستند، گفت:درامور مالي، در ارتش براي صرف هر ريال شاهد شناسنامه هستيم‎.‎