کد خبر: 43450
تاریخ انتشار: ۰۷ آبان ۱۳۹۵

ارتباط صنعت و دانشگاه یکی از حلقه های مفقوده کشور است

ارتباط صنعت و دانشگاه یکی از حلقه های مفقوده کشور است

 سید حسن خمینی:

گروه تولید-تولیت آستان امام خمینی(ره) ؛ارتباط صنعت و دانشگاه را یکی از حلقه های مفقوده کشورمان دانست و گفت: همیشه دولت ها نسبت به این مسأله حساسیت داشته اند اما چون کسی از کار سخت استقبال نمی کند و خرید تکنولوژی راه آسان تری است کمتر کسی به سراغ پیوند صنعت و دانشگاه می رود. سید حسن خمینی در دیدار رئیس و مدیران سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران(ایمیدرو) طی سخنانی با اشاره به احکام فقهی مربوط به معادن و تعیین خمس بر استحصالات و درآمد آنها، اظهار کرد: این امر می تواند دال بر این باشد که محرومیت زدایی از منطقه ای که معدن در آن واقع شده ، یک وظیفه باشد و از همین رو همواره باید سهمی از معادن برای رفع محرومیت ساکنان منطقه اختصاص یاید. وی افزود: گرچه اصل وجود معدن و تأسیس کارخانه برای آن اشتغال را به ارمغان می آورد که عامل اصلی ایجاد معیشت و درآمد مناسب است، اما سازمان های غیر دولتی و دولتی باید بخشی از درآمد خویش را نیز برای توسعه منطقه صرف کنند. یادگار امام با اشاره به وظیفه حکومت ها برای زمینه سازی زندگی بهتر مردم، به نفت و گاز به عنوان یکی از انواع منابع زیر زمینی اشاره کرد و گفت: اگر به این منابع مهم به عنوان یک نعمت خدادادی که باید با اتکاء به آن برای آینده «سرمایه گذاری» شود و بهترین استفاده را از آنها کنیم، نگاه نکنیم؛ در واقع آنها را از این برده ایم. وی «بهینه سازی» را دیگر نکته مهم در استفاده از معادن خواند و افزود: تکنولوژی های جدید می تواند میزان استحصال از معادن را به چندین برابر برساند و امروز با روابط جدید ایران با جهان، زمینه استفاده از تکنولوژی های روز فراهم است و شما باید در استحصال معادن خود را به روزرسانی کنید. سید حسن خمینی با بیان اینکه این بدان معنا نیست که نمی توانیم در داخل تکنولوژی هایی ایجاد کنیم، یادآور شد: یکی از مهمترین شعارهای اصلی انقلاب اتکاء به خودباوری و «ما می توانیم» است و با توجه به وجود نیروی انسانی خوب ایرانی در گستره دانش های موجود، باید از آن در جهت تولید تکنولوژی استفاده کنیم. وی با اشاره به موضوع پیوند صنعت و دانشگاه گفت: باید توانمندی دانشگاه در حوزه معدن و شرکت های بالا دستی و پایین دستی آن گسترش یابد؛ چرا که بسیاری از تکنولوژی های خارجی در این زمینه در کشور خودمان قابل ایجاد است.