کد خبر: 6239
تاریخ انتشار: ۰۵ آبان ۱۳۹۳
گروه : کشاورزی

اراضی کشاورزی در حال نشست

اراضی کشاورزی در حال نشست

هشدار نسبت به نابودي نخلستان‌هاي آبادان و خرمشهر

گروه توليد: رئيس مجمع هماهنگي و حمايتي تشکل‌هاي کشاورزي کشور با بيان اينکه نخلستان‌هاي آبادان و خرمشهر در دو سال آينده به دليل شوري آب و نبود آب شيرين براي هميشه خشک خواهند شد، گفت: بسياري از اراضي کشاورزي ايران در حال نشست است‎.‎
مسعود اسدي در يک نشست خبري با بيان اينکه کشاورزان کشور امروزه در شرايط مناسبي به سر نمي برد، اظهار داشت: مهمترين تهديدي که در اين زمينه وجود دارد، بحران آب است. بخشي از اين بحران به دليل مسائل جوي و طبيعي و بخشي ديگر به دليل تصميم‌گيري‌هاي اشتباه و مصوبات مجلس در دوره‌هاي قبل و همچنين ضعف وزارت نيرو در زمينه نظارت بر استفاده از آب‌ها است‎.‎
اسدي با اشاره به اينکه در سال 83 يک خشکسالي و سرمازدگي بزرگ در کشور اتفاق افتاد، افزود: در اين دوره مجلس براي مقابله با اين خشکسالي و سرمازدگي طرحي را تحت عنوان (عدم دريافت آب بها از کشاورزان) را براي حمايت از توليدکنندگان آسيب ديده تصويب کرد ولي تصويب اين قانون بزرگترين ضرر را به کشاورزان وارد کرد‎.‎
وي با بيان اينکه با تصويب طرح مذکور معادل 70 درصد ثروت آب کشور رايگان شد، گفت: يعني ارزش مادي اين ثروت صفر شد و ما ساليانه 70درصد از منابع آب زيرزميني مان را برداشت کرديم. شايد کشاورزان آينده اين مشکل را نمي‌ديدند اما مجلسي‌ها و دولتي‌ها بايد آن را پيش بيني مي‌کردند‎.‎
رئيس مجمع هماهنگي و حمايتي تشکل‌هاي کشاورزي کشور با بيان اينکه 5 سال پس از تصويب قانون معافيت چاه‌هاي کشاورزي 57 نماينده در مجلس طرح ديگري را تحت عنوان "تعيين تکليف چاه‌هاي بدون پروانه" عنوان کردند‎.‎
اسدي، وجود 110 هزار چاه غيرمجاز در آن زمان در کشور را مورد اشاره قرار داد و افزود: افرادي بدون توجه به وضعيت بحراني سفره هاي زيرزميني در دشت‌هاي ممنوعه چاه زدند و با تصويب اين قانون به آنها پروانه نيز داده شد که رئيس جمهور قبلي، اين قانون را که ضدمنافع ملي بود، ابلاغ نکرد‎.‎
وي با بيان اينکه امروزه 90 هزار هکتار از باغ‌هاي پسته توسط کشاورزان ريشه بر مي‌شود تا بقيه نجات پيدا کنند، تصريح کرد: به جز مجلس و قانون، کسي نمي تواند دردي را که ما به آن دچار شديم، درمان کند. مشکل ما اين است که در چند دهه گذشته نتوانستيم کشاورزانمان را ثروتمند کنيم، چراکه اگر آنها ثروتمند بودند، منبع درآمدي براي خود فراهم مي‌کردند‎.‎
اسدي با اشاره به اينکه خيل عظيم کشاورزان کشور با مشکل کمبود آب مواجه هستند و در بسياري از نقاط ايران اراضي کشاورزي در حال نشست است، اظهار داشت: اگر سريعا براي حل اين مشکل اقدام نکنيم و دولت با تصويب قوانين محکم براي حمايت از کشاورزان کاري نکند، کشاورزان به کلانشهرها مهاجرت مي‌کنند و کشور ما با بحران مواجه خواهد شد‎.‎
اسدي ادامه داد: البته فرهنگ سازي براي طبقه دانش آموزان ضروري است اما زماني که بيش از 90 درصد مصرف آب در بخش کشاورزي است، چرا براي فرهنگ سازي در اين حوزه کاري انجام نمي شود‎.‎
رئيس مجمع هماهنگي و حمايتي تشکل‌هاي کشاورزي با بيان اينکه در هيچ جاي ايران حوزه آبريزي که بتوانيم آب آن را به جز در شرب انتقال دهيم نداريم، گفت: در انتقال آب شرب نه تنها به يک استان بلکه به همه نقاط کشور متعهديم اما اين کار شرايط خاصي دارد از جمله اينکه بايد صرفه اقتصادي را در اين زمينه مدنظر قرار داد ضمن اينکه با توجه به اينکه در کل کشور آب قابل انتقالي وجود ندارد و بررسي هايي که انجام شده نشان داده مسائلي از جمله انتقال آب از تاجيکستان امکانپذير نيست و در حد حرف است بنابراين ما هستيم و همين ميزان آبي که وجود دارد و بايد با آن سر کنيم‎.‎
اسدي، آبرساني با تانکر در بيش از 70 درصد از روستاهاي استان چهارمحال و بختياري را مورد اشاره قرار داد و گفت: همچنين ما در استان خوزستان با مشکلات زيادي مواجه هستيم، نخلستان‌هاي آبادان و خرمشهر در دو سال آينده به دليل شوري آب و نبود آب شيرين براي هميشه خشک خواهند شد، تالاب‌هاي بين المللي استان در حال از بين رفتن است‎.‎