کد خبر: 4826
تاریخ انتشار: ۲۹ مرداد ۱۳۹۳

ارائه پیش‌نویس لایحه قانون مدون بازآرایی روابط مالی دولت و شهرداری‌ها

ارائه پیش‌نویس لایحه قانون مدون بازآرایی روابط مالی دولت و شهرداری‌ها

گروه توسعه: نشست علمي- تخصصي بازآرايي روابط مالي دولت و شهرداري‌ها در ايران توسط مرکز مطالعات و برنامه‌ريزي شهر تهران برگزار شد. ‏
به گزارش جهان اقتصاد به نقل از روابط عمومي مرکز مطالعات و برنامه‌ريزي شهر تهران، مدير مطالعات زيرساخت‌هاي مديريتي و مالي مرکز در اين نشست تخصصي گفت: بخش کمک‌هاي مالي به ويژه درسطوح بالاتر مانند دولت به شهرداري‌ها، گاه نيازمند شفاف‌سازي است که اين مهم ضرورت بازآرايي مناسبات مالي دولت و شهرداري‌ها را خاطرنشان مي‌سازد، از اين رو مرکز مطالعات و برنامه‌ريزي شهر تهران اقدام به برگزاري اين نشست علمي - تخصصي کرده است. ‏
محسن مردعلي افزود: توسط مرکز مطالعات و برنامه‌ريزي شهر تهران پروژه مطالعاتي "بازآرايي روابط مالي دولت و شهرداري‌ها"  به اتمام رسيده و در آن پيشنهاداتي در قالب پيش‌نويس لايحه قانوني مدون ارائه شده است. ‏
وي ادامه داد: اين پروژه مطالعاتي مشتمل بر ‏‎7‎‏ مرحله اعم از مباني نظري مطالعه، تقسيم وظايف ميان سطوح مختلف دولت در ايران، روابط مالي دولت مرکزي و دولت‌هاي استاني در ايران، روابط مالي دولت و شهرداري‌ها در ايران، مطالعات تطبيقي و بررسي تجارب جهاني، بازآرايي روابط مالي دولت و شهرداري‌ها در ايران و در آخر تدوين پيش‌نويس لايحه در اين خصوص است که لايحه مربوطه با همکاري اين مرکز، اداره کل تشخيص وصول درآمد و مجري پروژه نهايي گرديده است.‌‏
مدير کل تشخيص و وصول درآمد شهرداري تهران، نيز در اين نشست بر ضرورت شفاف‌سازي روابط مالي دولت و شهرداري‌ها پرداخت و گفت: به منظور تهيه و تدوين طرح جامع درآمدهاي پايدار در شهرداري تهران اقداماتي از جمله جمع‌آوري تمامي مطالعات و اسناد مرتبط با طرح جامع درآمدهاي پايدار، تدوين برنامه اجرائي طرح،‌ تعيين محورهاي مرتبط با طرح،‌ انتخاب تيم مطالعاتي و تقسيم وظايف براي انجام مطالعات،‌ جمع‌آوري اسناد و مدارک تفصيلي درآمدي ساير کشورها،‌ تشکيل دبيرخانه طرح جامع درآمدي پايدار در اداره کل تشخيص و وصول درآمد و تدوين لايحه و ارسال به شوراي اسلامي شهر و تصويب آن در سال 1386 انجام شده است. ‏
مهدي رزمي ارتقاء کارايي نظام تشخيص و وصول درآمد،‌ تنظيم مناسبات مالي دولت و شهرداري تهران، اخذ بهاي خدمات شهري،‌ فراهم کردن شرايط دسترسي به بازارهاي مالي داخلي و خارجي، بازنگري در نظام کسب درآمد از دارائي‌هاي غير منقول شهري،‌  نظام کسب درآمد از فعاليت‌هاي اقتصادي شهر،‌ استقرار نظام اخذ ارزش افزوده ساخت و ساز و افزايش ارزش سرمايه دارايي‌هاي ناشي از فعاليت‌هاي توسعه و ارائه خدمات شهري و نظام کسب درآمد از حمل و نقل و ترافيک شهري را از رويکردهاي اصلي احکام طرح جامع درآمدهاي پايدار بيان کرد. ‏
گفتني است در اين جلسه دکتر ستاري فر، عضو هيئت علمي دانشگاه علامه طباطبايي در خصوص چگونگي تحول و تکوين رابطه بين دولت- ملت با نيم نگاهي به رويکردهاي تمرکز و عدم تمرکز در ايران پرداخت و کمال اطهاري پژوهشگر اقتصاد شهري موضوع شهرداري به مثابه حکومت محلي و پي‌آيندهاي مالي آن و دکتر زنوز، عضو هيئت علمي دانشگاه علامه طباطبايي نيز مناسبات مالي دولت و شهرداري‌ها را مورد بحث و بررسي قرار دادند و در پايان نيز جلسه پرسش و پاسخ برگزار شد.‏