ارائه مستندات به جای اتهام زنی / دولت بدون اجازه از صندوق توسعه ملی برداشت نمی کند

0
۳۶۳ بازدید

نوبخت: عذرخواهی کنند قطعا می بخشیم
علی شفائی: اختلاف نظر میان دولت و مجلس به عنوان دو قوه ای که یکی واعض قانون و دیگری مجری آن است، امری اجتناب ناپذیر است و در تمامی ادوار مجلس، حتی درمقاطعی که حامیان دولت بیشترین کرسی را در مجلس داشته اند، بازهم شاهد این اختلافات بوده ایم.

وظایف تعیین شده برای قوای سه گانه و ضوابط تعریف شده میان آنها، مسولیت هایی را برای هر طرف تعیین کرده، اما در برخی مواقع شاهد اتفاقاتی هستیم که بیش از آنکه موضوع آن جلب توجه کند، مطرح شدن آن جای سوال دارد.
برداشت بیش از ۴ میلیارد تومان از صندوق توسعه ملی توسط دولت از جمله این موارد است، رقمی قابل توجه که برخی نمایندگان دولت را به برداشت غیرقانونی این رقم از صندوق توسعه ملی متهم می کنند، در حالیکه دولتمردان آن را تکذیب کرده و بر پایبندی دولت به قانون تاکید می کنند.‏
از چند روز پیش برخی نمایندگان مجلس شورای اسلامی و بالاخص احمد توکلی نماینده مردم تهران از اعضای کمیسیون برنامه و بودجه با استناد به گزارش دیوان محاسبات و کمیسیون برنامه و بودجه مجلس، دولت را متهم به برداشت غیرقانونی ۴.۱ میلیارد دلار از صندوق توسعه ملی کرده اند.
در مقابل محمدباقر نوبخت معاون رئیس جمهور و سخنگوی دولت تدبیر و امید و همچنین صفدر حسینی رئیس صندوق توسعه ملی این خبر را تکذیب کردند.
رئیس صندوق توسعه ملی ضمن تکذیب این ادعا و تاکید براینکه دولت نه تنها غیرقانونی که قانونی هم چنین مبلغی از صندوق توسعه ملی برداشت نکرده است، این گونه اتهام زنی به دولت را اقدامی سیاسی و به ضرر کشور دانست.
سخنگوی دولت نیز با تکذیب اتهام مطرح شده علیه دولت، تصریح کرد: مگر می شودچهار میلیارد و یکصد میلیون دلار از صندوقی که زیر نظر سه قوه است برداشت کرد و بعد با قاطعیت گفت که برداشت نکردیم.‏
وی گفت: اگر به فرض دولت نیاز به برداشت از صندوق توسعه ملی داشته باشد، از مسیر قانونی و پس از کسب مجوز اقدام به برداشت می کند.‏
نوبخت موضوع حساب سازی دراین مورد را تکذیب کرد و گفت: ما چهار میلیارد و یکصد میلیون دلار نفت فروختیم و بانک مرکزی معادل ریالی آن را به حساب خزانه ریخت. دیوان محاسبات هم در گزارشش اعلام کرد که دولت این رقم را که از درآمدهای نفتی اش بود، سهم صندوق و شرکت ها را داد و مابقی آن را به خزانه واریز کرد.‏
وی افزود: در این شرایطی که دشمن ما را تحریم کرده و مایل نیست ما از منابع نفتی حتی پولش را برداریم، با همه این ها دولت دارد، فعالیت می کند و برخی دوستان که اطلاعاتشان ضعیف است، اینطور رفتار می کنند و از مطبوعات و کسانی که این ادعا را دارند، دعوت می کنم اسنادشان را ارائه و ببینیم چه کسانی برای تشویش اذهان عمومی نه تنها از مردم بلکه از دولت هم عذرخواهی کنند البته ما قطعاً خواهیم بخشید.‏
فارغ از مجادله ای که میان دولت و مجلس پیش آمده و موجب نگرانی اذهان عمومی می شود، نوع طرح مسائل و تهمت زنی که متاسفانه میراث شوم تفکری خاص است که برای برخی مسولان به جای مانده، روش نامیمونی است که همچنان برخی بر استفاده از آن پافشاری می کنند.
در بررسی این ماجرا اول باید به رقم مطرح شده یعنی عددی بیش از ۴ میلیارد دلار اشاره کرد، رقمی قابل توجه که متاسفانه در طرح موضوع به گونه ای است که گویی رقمی ناچیز برداشت شده است.
قطع به یقین استفاده از منابع مالی هر منبعی اعم از بانک مرکزی یا صندوق توسعه ملی نیازمند تنظیم سندهای مربوط و ثبت در دفاتر و سابقه فعالیت آن مرکز است، لذا هر طرف این مناقشه اعم از نمایندگان مجلس و دولت برای گفته های خود باید سند مستند در دست داشته باشند.
از این رو شاید بهتر باشد من بعد از این به جای طرح مباحث در رسانه ها، هر یک از طرفین با استناد به مستندات مسائل را مطرح کنند تا از اشاعه حس بی اعتمادی در جامعه ممانعت شده و از آسیب های بعدی آن جلوگیری شود.‏

(Visited 1 times, 1 visits today)

لینک کوتاه مطلب : https://jahaneghtesad.com/?p=8330