کد خبر: 4212
تاریخ انتشار: ۱۵ مرداد ۱۳۹۳

ارائه لایحه پرداخت مطالبات پیمانکاران به مجلس

ارائه لایحه پرداخت مطالبات پیمانکاران به مجلس

وزیر راه و شهرسازی اعلام کرد: هفته آینده لایحه اصلاح بودجه با موضوع پرداخت همه مطالبات پیمانکاران پروژه های عمرانی از طریق اوراق صکوک اجاره تقدیم مجلس می شود.‏

عباس آخوندی در سفر به استان چهارمحال و بختیاری با اشاره به اینکه در برنامه خروج از دولت، پرداخت مطالبات پیمانکاران مدنظر قرار گرفته است، پیش بینی کرد: در صورت تصویب لایحه مذکور حدود ۲۰ هزار میلیارد تومان از مطالبات پیمانکاران از طریق انتشار اوراق صکوک به اجاره پرداخت شود.‏
وی با اشاره به اینکه پیمانکاران کشور تحت فشار هستند، یادآور شد: امیدواریم با تصویب لایحه تقدیمی دولت به مجلس، دفاتر مهندسی را زنده نگهداریم و آنها رمقی تازه بیابند تا بتوانند نقش توسعه ای خود را برای رسیدن به توسعه ملی ایفا کنند.‏
آخوندی در پاسخ به این سؤال چه میزان از مبلغ پیشنهادی در لایحه مربوط به وزارت راه است، توضیح داد: درلایحه اصلاحی بودجه تمام مطالبات پیمانکاران در پروژه های عمرانی اعم از راه و شهرسازی و نیرو و دیگر وزارتخانه ها که عملیات اجرایی دارند دیده شده است.‏