کد خبر: 6041
تاریخ انتشار: ۲۸ مهر ۱۳۹۳

اداره کنندگان صنعت خودرو، تجربه مدیریت لبنیاتی هم نداشتند

اداره کنندگان صنعت خودرو، تجربه مدیریت لبنیاتی هم نداشتند

گروه توليد:مشاور ارشد رئيس جمهور گفت: مديراني که لبنياتي را هم اداره نکرده بودند در راس گروه خودروسازي داخلي کشور قرار داشته‌اند

که همين مديران باعث زمين‌گير شدن صنعت خودروسازي داخلي شدند.‏
اکبر ترکان در سومين همايش سد و تونل درجمع خبرنگاران با اشاره به اينکه قطب سوم خودروسازي در چابهار به زودي کار خود را شروع مي‌کند و گروه بسيار قدري را جمع‌آوري کرده‌ايم، گفت: خودروسازان داخلي از اين رقيب قدر مي‌ترسند چرا که کسي که تاکنون نتوانسته بود يک لبنياتي را اداره کند وارد شرکت خودروسازي شد و اين صنعت در کشور را زمين‌گير کرد.‏
ترکان با رد اينکه شرکت قطري در چابهار وارد پروژه خودروسازي شده است، گفت: قطعا هيچ شرکت قطري در گروه خودروسازي چابهار حضور ندارد و قطر اصلا شرکت خودروساز نيست.‏
وي با بيان اينکه کاري با شرکت‌هاي خودروساز داخلي نداريم، گفت: قطعا کار شرکت‌هاي داخلي براي رقابت با اين شرکت بسيار سخت خواهد بود.‏
ترکان با اشاره به گروه خودروساز در چابهار،اظهارداشت: شرايطي را براي اين گروه گذاشته‌ايم که قطعا بايد اين توانايي را داشته باشند که 30 درصد محصولات خود را به خارج از کشور صادر کنند و با 50 درصد توان داخل محصولات را طراحي کنند و بسازند.‏
وي با بيان اينکه از اين پس خودروسازان داخلي با رقيب چابکي طرف هستند، گفت: تاکنون مديراني که لبنياتي را هم اداره نکرده بودند در راس گروه خودروسازي داخلي کشور قرار داشته‌اند که همين مديران باعث زمين‌گير شدن صنعت خودروسازي داخلي شدند اما از اين پس با تشکيل قطب سوم خودروسازي در چابهار اين شرکت موجب ارتقاي صنعت خودروسازي در کشور خواهد شد.‏
ترکان با بيان اينکه متاسفانه در حال حاضر در شبکه توزيع آب دچار عقب‌ماندگي شده ايم، گفت: از يک سال گذشته شاهد ورود سرمايه عمده‌اي براي احداث شبکه‌هاي 3 و 4 و درون مزرعه‌اي بوديم. توزيع آب در شبکه 3 و 4 انجام مي‌شود که اتفاقا مشکلات عمده‌اي در اين شبکه‌ها داريم.‏
وي با بيان اينکه ايران سرزمين خشکي است و ميزان بارش باران در ايران تقريبا يک سوم ميزان بارش در کشورهاي اروپايي است گفت: ما در ايران 250 ميليمتر بارش داريم اين در حالي است که در کشورهاي اروپايي ميزان بارش 750 ميليمتر است.‏
ترکان تاکيد کرد: با توجه به اينکه يک سوم بارش باران اروپايي ها را داريم راندمان آبياريمان بسيار بد است به طوري که در اروپا به ازاي هر متر مکعب آبياري 2.5 کيلوگرم محصول کشاورزي توليد مي‌شود اين در حلاي است که در ايران به ازاي هر متر مکعب آب يک کيلوگرم محصول توليد مي‌شود.‏
وي ادامه داد: البته در حال حاضر اقدامات خوبي انجام شده است به طوري که وزارت کشاورزي در خوزستان 55 هزار هکتار بهسازي شبکه‌ آبسازي را در دست اجرا دارد و همچنين در سطح کشور 800 هزار هکتار بهسازي شبکه آبسازي را شروع کرده‌ايم.‏
ترکان گفت: اگرچه صحبت‌هايي از انتقال آب مي‌شود اما اين راهکار اساسي نيست راهکار اساسي اين است که در حالي که 92 درصد آب کشور در کشاورزي صرف مي‌شود راندمان آبياري را از 30 درصد افزايش دهيم و اين اقدام مانند اين است که آب جديدي توليد کرده باشيم.‏
ترکان با اشاره به تشکيل کميته براي رسيدگي به تخلفاتي که در بودجه رخ داده است، اذعان داشت: کميته‌اي تحت نظارت معاون اول رئيس جمهور تشکيل شده است که به تخلفات بودجه‌اي رسيدگي‌کند.‏
وي با اشاره به موضوع انضباط مالي که از چندي پيش مطرح شده است گفت: موضوع انضباط مالي به دو بخش تقسيم مي‌شود که اولين بخش آن به نظم درآوردن بودجه و منظم کردن اجراي بودجه است. تفريق بودجه حاصل شلختگي انضباط مالي است که اهداف توسعه را زير سوال مي‌برد.‏
ترکان با اشاره به بحث ديگري از انضباط مالي، بيان داشت: بحث ديگر که بسيار جدي‌تر و نگران‌کننده‌تر از بخش اول است سوءاستفاده برخي افراد در اجراي بودجه است که خوشبختانه کميته‌اي تحت نظارت معاون اول رئيس جمهور براي رسيدگي به اين موضوع تشکيل شده است.‏
ترکان درباره تاثير بودجه از کاهش قيمت نفت، گفت: درآمدهاي نفتي با يک فاصله سه ماهه وارد بودجه مي‌شود و به همين دليل هنوز بعيد مي‌دانم که اين کاهش درآمدهاي نفتي به اصلاح بودجه منجر شود.‏