اختصاص میلیاردها تومان به تبلیغات انتخاباتی اتاق بازرگانی /خروج از محدوده اخلاق برای انجام وظیفه ای ملی ‏

1
۳۲۷ بازدید

علی شفائی: ‏هشتمین دوره انتخابات هیات نمایندگان اتاق های بازرگانی در حالی ۱۸ اسفندماه برگزار می شود، که برخی نامزدهای حضور در این رقابت انتخاباتی بودجه های چند میلیارد تومانی به تبلیغات اختصاص داده اند.

به گزارش خبرنگار جهان اقتصاد، اگرچه ورود به عرصه انتخابات اتاق های بازرگانی از ماه ها پیش آغاز شده، اما با پایان مهلت ثبت نام در هفته گذشته و تعیین تقریبی لیست های انتخاباتی، تبلیغ های غیرمستقیم آغاز شده است.
در حالیکه قریب به اتفاق اعضای هیات نمایندگان اتاق بازرگانی حضور در این مسند را مشغله ای پر دردسر و بدون منفعت شخصی دانسته و حتی برخی از ایشان معتقد هستند که حضور در هیات نمایندگان موجب تحمیل خسارت هایی نیز می شود چراکه ایشان فرصت کمتری برای فعالیت اقتصادی خود دارند.
در چنین شرایطی اکثر افرادی که در هیات نمایندگان حضور نداشته و برای دوره جدید نامزد شده اند نیز بر همین باور بوده و متفق القول با اعضای هیات نمایندگان، حضور در اتاق بازرگانی را وظیفه ملی و  برای خدمت به اقتصاد ملی دانسته و به این مهم اشاره دارند که اگر به این باور برسند که حضور دیگری برای بهبود و کمک به اقتصاد کشور اثرگذارتر هست، کناره گیری خواهند کرد.‏
با وجود چنین اعتقادی میان قریب به اکثریت نامزدهای دوره هشتم انتخابات اتاق های بازرگانی، این سوال مطرح می شود که این وظیفه ملی تا چه اندازه بر دوش برخی از نمایندگان سنگینی می کند، که از مسیر اخلاق خارج شده و برای موفقیت در این رقابت دست به تخریب رقبا می زنند و اصولا این دو شاخصه در یک نفر قابل جمع و از سوی مخاطب قابل قبول است، که برای کمک به منافع ملی از محدود اخلاق خارج شود. ‏
از سویی این سوال مطرح می شود که سنگینی این وظیفه ملی تا چه اندازه است، که برخی از نامزدها قصد دارند برای موفقیت در این انتخابات چندین میلیارد تومان هزینه کنند.
قطع به یقین اتاق بازرگانی در سال های اخیر مسیر رو به رشدی پشت سر گذاشته و جایگاه پررنگ تری در اقتصاد کشور برعهده گرفته است و با توجه به روندی که دولت یازدهم پیش گرفته قطعا در آینده اتاق عهده دار وظایف بیشتری خواهد بود و مسولیت اضای هیات نمیاندگان بیشتر از پیش خواهد شد.
حال باید دید افرای که امروز نامزد بوده و در آینده به عنوان عضو هیات نمایندگان بر کرسی های هیات نمایندگان اتاق خواهند نشست، تا چه اندازه به آنچه امروز به عنوان شعارهای تبلیغاتی خود مطرح می کنند متعهد بوده و به وظیفه ای که برعهده خواهند گرفت عمل خواهند کرد، تا به این سوال مخاطبان پاسخ داده شود که این وظیفه ملی تا چه میزان بر دوش برخی افراد سنگینی می کند که از محدوده اخلاق خارج شده و همچنین رقم های عجیب و غریبی هزینه تبلیغات می کنند.‏

(Visited 1 times, 1 visits today)

لینک کوتاه مطلب : https://jahaneghtesad.com/?p=10051

Comments are closed.