کد خبر: 12345
تاریخ انتشار: ۱۳ اردیبهشت ۱۳۹۴

اختراع؛ بازار بی مشتری کشور

اختراع؛ بازار بی مشتری کشور

گروه تولید: درآخرین نتایج اعلام شده از رده بندی شرکتهای برتر کشور نامی از شرکت های دانش بنیان دیده نشد و این موضوع بر بی توجهی مسوولان به این بخش مهم اقتصادی کشور صحه گذاشت.

درهمین رابطه روز یکشنبه، نشستی تحت عنوان گرامیداشت روز جهانی مالکیت معنوی برگزار شد که در آن معاون آموزش، پژوهش، و فناوری وزارت صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه مخترعین در کشور مشتری ندارند، گفت: متاسفانه در واحدهای بزرگ صنعتی زنجیره تامین فکری وجود ندارد تا از مخترعین حمایت شود.

علی اصغر توفیق افزود: واحدهای بزرگ صنعتی بحثی به نام زنجیره تامین دارند که روی آن کار فراوان انجام و مقاله های بسیاری نوشته شده است.

وی ادامه داد: مدیران فکر می کنند که هرچه می گویند درست است، در حالی که مدیر هر مجموعه تولیدی به اندیشه های نو نیاز دارد تا از تکنولوژی جدیدتر و فرآیندی ارزان تر بهره ببرد.

معاون آموزش، پژوهش و فناوری وزارت صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه مخترعین در صورت تشکیل زنجیره تامین فکر در واحدهای صنعتی انگیزه پیدا می کنند، اظهار داشت: مخترعین مشتری ندارند و بازاری که مشتری نداشته باشد، توسعه پیدا نمی کند، این در حالی است که باید با ایجاد زنجیره تامین فکر در واحدهای صنعتی کاری کنیم که تولیدات، اختراعات و اندیشه هایمان وارد بازار شود.

وی افزود: اگر این ایده ها به فروش نرسد و از آنها بهره برداری نشود، مخترعین دیگران را از انجام ایده نو و ثبت اختراع منصرف می کنند که در آن صورت موتور ایده های جدید کند می شود.