کد خبر: 2600
تاریخ انتشار: ۲۸ خرداد ۱۳۹۳

اخبار کوتاه بازارسرمایه /۲۸خرداد

اخبار کوتاه بازارسرمایه /۲۸خرداد

پیش بینی ۱۹۰۰ ریالی سود هر سهم قند خوی

گروه بازارسرمایه : شرکت شهد (قند خوی) پیش بینی سود هر سهم سال مالی ۹۴ را در خرداد ماه سال جاری مبلغ ۱۹۰۰ ریال اعلام کرده است.شرکت شهد(قند خوی) نخستین پیش بینی سود هر سهم سال مالی منتهی به ۳۱ تیر ماه ۹۴ را در خرداد ماه سال جاری مبلغ ۱۹۰۰ ریال اعلام کرده است.

همچنین این شرکت در اطلاعیه سال جاری اعلام کرده است که “با توجه به عدم اعلام رسمی قیمت فروش شکر در سال جاری این شرکت در پیش بینی اطلاعات سال مالی منتهی به ۳۱ تیر ماه ۹۴ قیمت فروش شکر را ۲۲ هزار ۵۰۰ ریال درنظر گرفته است.چنانجه قیمت فروش شکر ۲۵ هزار ریال تعیین شود درآمد هر سهم این شرکت از مبلغ ۱۹۰۰ ریال به ۴۰۰۳ ریال افزایش خواهد یافت.بر اساس این گزارش سود پیشنهادی هیئت مدیره جهت تقسیم بین صاحبان سهام در مجمع عمومی عادی سالیانه ۹۴ مبلغ ۳۰۰ ریال به ازای هر سهم است.پیش بینی عملکرد سال مالی ۹۴ نسبت به سال مالی قبل شامل افزایش ۸۶ درصدی فروش، افزایش ۱۰۷ درصدی بهای تمام شده کالای فروش رفته، افزایش ۱۶ درصدی سود خالص و کاهش ۵ درصدی سود ناخالص است.

انتشار پیش بینی های ۹۳ معادن منگنز ایران

گروه بازارسرمایه : شرکت معادن منگنز ایران پیش‌بینی سود هر سهم سال مالی ۹۳ را مبلغ ۴۵۳ ریال اعلام کرده است.شرکت معادن منگنز ایران پیش‌بینی سود هر سهم سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۹۳ را با سرمایه ۱۰۱ میلیارد و ۲۰۰ میلیون ریال مبلغ ۴۸۲ ریال و در خرداد ماه امسال مبلغ ۴۵۳ ریال اعلام کرده بود.پیش بینی عملکرد سال مالی ۹۳ در مقایسه با پیش بینی عملکرد سال مالی قبل شامل افزایش ۷۷ درصدی فروش، افزایش ۹۹ درصدی بهای تمام شده کالای فروش رفته، افزایش ۹۰ درصدی سود عملیاتی و کاهش ۲۲ درصدی سود خالص است.کمنگنز” پیش‌بینی سود هر سهم سال مالی ۹۲ را با سرمایه ۲۵ میلیارد و ۳۰۰ میلیون ریال مبلغ ۱۶۶۷ ریال، و با سرمایه ۱۰۱ میلیارد و ۲۰۰ میلیون ریال مبلغ ۶۳۳ ریال و در آخرین پیش بینی مبلغ ۶۱۳ ریال اعلام کرده بود که مطابق صورتهای مالی حسابرسی نشده و حسابرسی شده مبلغ ۵۷۸ ریال به ازای هر سهم محقق شده است.لازم به ذکر است به موجب مصوبه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۵ اردیبهشت ماه ۹۲، سرمایه شرکت از مبلغ ۲۵ میلیارد و ۳۰۰ میلیون ریال به مبلغ ۱۰۱ میلیارد و ۲۰۰ میلیون ریال (از محل سود انباشته) معادل ۳۰۰ درصد افزایش یافته است.

انتشار پیش بینی های ۹۳ قند شیروان، قوچان و بجنورد

گروه بازارسرمایه : شرکت قند شیروان، قوچان و بجنورد پیش بینی سود هر سهم سال مالی ۹۳ را با سرمایه ۱۰۰ میلیارد و ۶۹۲ میلیون ریال معادل ۴۴۶ ریال اعلام کرده است.شرکت قند شیروان، قوچان و بجنورد پیش بینی سود هر سهم سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۹۳ را در اسفند ماه ۹۲ مبلغ ۴۴۶ ریال و در خرداد ماه نیزبا انجام تعدیلات جزئی در سرفصلهای اطلاعات، همان مبلغ ۴۴۶ ریال ارائه کرده است.لازم به ذکر است سود تقسیمی در فرم کدال معادل ۸۰ درصد سود خالص سال مالی ۹۳ عنوان شده است در حالی که هیئت مدیره این شرکت اعلام کرده است در نظر دارد مبلغ ۴۰۱ ریال جهت تقسیم بین سهامداران به مجمع پیشنهاد کند.قشیر” پیش‌بینی سود هر سهم مالی ۹۲ را با سرمایه ۵۰ میلیارد ریال مبلغ ۸۳۱ ریال و با سرمایه ۱۰۰ میلیارد و ۶۹۲ میلیون ریال مبلغ ۴۷۴ ریال و در آخرین پیش بینی مبلغ ۴۷۱ ریال را اعلام کرده است که طبق صورتهای مالی حسابرسی نشده مبلغ ۴۶۷ ریال و براساس صورتهای مالی حسابرسی شده مبلغ ۴۴۴ ریال به ازای هر سهم محقق شده است. تفاوت مبلغ سود هر سهم سال مالی ۹۲ در اطلاعات فعلی نسبت به اطلاعات حسابرسی شده نیز مربوط به تأخیر در ارائه اطلاعات فعلی است.