اخبار کوتاه بازارسرمایه /۱۹مرداد

0
۲۹۲ بازدید

شاخص بورس در کانال ۷۴ هزار واحد درجا زد

گروه بازارسرمایه : در جریان معاملات دیروز بازار سرمایه شاخص کل بورس نسبت به روز گذشته بی‌تغییر بود و همچنان در ارتفاع ۷۴ هزار و ۳۹۸ واحد ایستاد.

در جریان معاملات دیروز بازار سرمایه شاخص بورس همچنان در رقم ۷۴ هزار و ۳۹۸ واحد متوقف ماند.در پایان معاملات دیروز بازار سهام ۵۰۳ میلیون سهم و حق تقدم به ارزش ۱۲۸ میلیارد تومان در ۴۷ هزار نوبت دادوستد شد.در حالی که شاخص ۳۰ شرکت بزرگ ۴ واحد، شاخص آزاد شناور ۱۷۴ واحد و شاخص بازار اول یک واحد افت کرد، شاخص بازار دوم ۱۱ واحد و شاخص صنعت یک واحد با رشد مواجه شده است.

پوشش ۱۷۹ درصدی شرکت قند شیرین خراسان

گروه بازارسرمایه : شرکت قند شیرین خراسان در دوره ۹ ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۹۳ با اختصاص ۶۲۰ ریال سود به ازای هر سهم معادل ۱۷۹ درصد از پیش بینی هایش را پوشش داد.شرکت قند شیرین خراسان پیش بینی سود هر سهم سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۹۳ را در شهریور و مهر ماه ۹۲ مبلغ ۲۱۸ ریال و در بهمن ماه ۹۲ مبلغ ۳۰۴ ریال و در اردیبهشت ما ۹۳ مبلغ ۴۰۰ریال اعلام کرده بود که این رقم در مرداد ماه امسال به ۳۴۶ ریال رسید و طی ۹ ماهه سال با اختصاص ۶۲۰ ریال سود به ازای هر سهم معادل ۱۷۹ درصد از پیش بینی ها یش را محقق کرد.بر اساس این گزارش این شرکت اعلام کرده است در صورت وجود سود قابل تقسیم هیات مدیره تصمیم دارد پیشنهاد تقسیم ۱۰ درصد از سود خالص را برای سال مالی ۹۳ به مجمع عمومی سالیانه ارایه دهد.

انتشار عملکرد ۹ ماهه افست

گروه بازارسرمایه : شرکت افست در دوره سه ماهه سوم سال مالی ۹۳ با اختصاص ۱۱۱۳ ریال سود به ازای هر سهم معادل ۵۴ درصد از پیش بینی هایش را محقق کرد.شرکت افست پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی ۹۳ شرکت اصلی و تلفیقی را برای نخستین بار به ترتیب مبلغ ۶۳۰ و ۶۵۳ ریال به ازای هر سهم و در آبان ماه ۹۲ مبلغ ۵۷۲ ریال برای شرکت اصلی و مبلغ ۵۹۶ ریال برای تلفیقی و در دی ماه ۹۲ و فروردین ماه ۹۳ مبلغ ۱۲۵۲ ریال برای شرکت اصلی و ۱۲۷۶ ریال برای تلفیق و در تیر ماه ۹۳ سود هرسهم اصلی و تلفیقی را به ترتیب مبلغ ۱۳۶۵ ریال و مبلغ ۱۵۸۶ ریال اعلام کرده بود.گفتنی است پیش بینی سود هر سهم تلفیقی و شرکت اصلی در مرداد ماه امسال بدون ذکر دلیل به ترتیب مبلغ ۲۲۹۵ ریال و ۲۰۷۷ ریال اعلام کرده است و طی دوره ۹ ماهه با اختصاص ۱۱۱۳ ریال سود به ازای هر سهم معادل ۵۴ درصد از پیش بینی هایش را محقق کرد.

نگاهی بر عملکرد سه ماهه “بکام

گروه بازارسرمایه : شرکت کارخانجات تولیدی شهید قندی عملکرد سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۹۳ را به صورت حسابرسی نشده و با سرمایه ۳۰۰ میلیارد ریال منتشر کرد.شرکت کارخانجات تولیدی شهید قندی پیش بینی سود هر سهم سال مالی ۹۳ را با سرمایه ۶۰۰ میلیارد ریال به صورت حسابرسی شده و در مرداد ماه امسال مبلغ ۹۲ ریال اعلام کرده است و طی دوره سه ماهه نخست سال مبلغ (۱۱۶) ریال زیان به ازای هر سهم کنار گذاشت.این شرکت پیش‌بینی سود تلفیقی هر سهم سال مالی ۹۳ با سرمایه ۶۰۰ میلیارد ریال مبلغ ۷۸ ریال اعلام کرده است.لازم به ذکر است این شرکت در خصوص پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی ۹۳ بر اساس عملکرد واقعی ۳ ماهه اعلام کرده است ،پوشش ۲۹درصدی هزینه های عمومی, اداری و تشکیلاتی عمدتا”مربوط به هزینه های حضور در نمایشگاه و هزینه های بازاریابی درابتدای سال ۹۳می باشد که لزوما این افزایش در دوره های آتی صورت نمی پذیرد.

پوشش ۳۱ درصدی “eps” مجتمع فولاد خراسان

گروه بازارسرمایه : شرکت مجتمع فولاد خراسان در دوره سه ماهه نخست سال مالی ۹۳ با اختصاص ۱۱۷ ریال سود به ازای هر سهم معادل ۳۱ درصد از پیش بینی هایش را پوشش داد.شرکت مجتمع فولاد خراسان پیش بینی سود هر سهم سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۹۳ را با سرمایه چهار میلیارد و ۲۰۰ میلیون ریال در تاریخ های ۲۷/۱۱/۹۲ و ۱۱/۱۲/۹۲ مبلغ ۴۹۸ ریال و در تیر ماه مبلغ ۵۰۶ ریال اعلام کرده بود که این رقم با سرمایه پنج میلیارد و ۶۰۰ میلیون ریال در مرداد ماه امسال مبلغ ۳۸۰ ریال اعلام شده است و طی دوره سه ماهه نخست سال با اختصاص ۱۱۷ ریال سود به ازای هر سهم معادل ۳۱ درصد از پیش بینی هایش را پوشش داد.بر اساس این گزارش هیئت مدیره این شرکت تصمیم دارد معادل ۵۰ درصد از سود خالص سال مالی ۹۳ را جهت تقسیم بین سهامداران به مجمع عمومی عادی سالیانه پیشنهاد کند.

نگاهی بر عملکرد ۹ ماهه سامان گستر اصفهان

گروه بازارسرمایه : شرکت سامان گستر اصفهان عملکرد ۹ ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۹۳ را به صورت حسابرسی نشده منتشر کرد و بر این اساس اعلام کرد معادل ۱۹ درصد از پیش بینی هایش محقق شد.شرکت سامان گستر اصفهان پیش‌بینی سود هر سهم سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ما ۹۳ را در شهریور و مهر ماه ۹۲ به صورت حسابرسی شد مبلغ ۲۲۸ ریال و در بهمن ماه ۹۲ مبلغ ۲۲۹ ریال و در اردیبهشت ماه ۹۳ مبلغ ۲۲۸ ریال اعلام کرده است و طی دوره ۹ ماهه با اختصاص ۴۴ ریال سود به ازای هر سهم معادل ۱۹ درصد از پیش بینی هایش را پوشش داد.این شرکت پیش‌بینی سود هر سهم تلفیقی سال مالی ۹۳ را مهر ماه ۹۲ به صورت حسابرسی شده، مبلغ ۲۲۱ ریال اعلام کرده است.بر اساس این گزارش هیئت مدیره این شرکت در نظر دارد معادل ۱۵۰ ریال را به عنوان سود سهام جهت تقسیم بین سهامداران به مجمع سالیانه سال مالی ۹۳ پیشنهاد کند.

آغاز معاملات صندوق بازارگردانی تجارت ایرانیان

گروه بازارسرمایه : صندوق بازارگردانی تجارت ایرانیان جهت افزایش نقدشوندگی و مدیریت سهام مجموعه بانک تجارت تشکیل شد و از امروز رسما معاملات خود را آغاز کرد.صندوق بازارگردانی تجارت ایرانیان جهت افزایش نقدشوندگی و مدیریت سهام مجموعه بانک تجارت تشکیل شد و از امروز رسما معاملات خود را آغاز کرد.لازم به ذکر است صندوق های بانک پارسیان، هلدینگ پارسیان، سرمایه گذاری امید، معدن و فلزات و مپنا هم در راه است.یادآور می شود، موسسین صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی تجارت ایرانیان، بانک تجارت، شرکت سرمایه گذاری ایرانیان است و مدیر صندوق، شرکت کارگزاری بانک تجارت خواهد بود.متولی این صندوق، شرکت مشاور سرمایه گذاری معیار و حسابرس آن موسسه حسابرسی کاربرد ارقام خواهد بود.

(Visited 1 times, 1 visits today)

لینک کوتاه مطلب : https://jahaneghtesad.com/?p=4337