کد خبر: 3072
تاریخ انتشار: ۱۷ تیر ۱۳۹۳

اخبار کوتاه بازارسرمایه ۱۷تیر

اخبار کوتاه بازارسرمایه ۱۷تیر

پوشش 40 درصدی "EPS" پتروشیمی خارک

گروه بازارسرمایه : شرکت پتروشیمی خارک در جدیدترین اطلاعیه پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی 93 بر اساس عملکرده دوره واقعی سه ماهه سود هر سهم را پس از افزایش سرمایه مبلغ 3 هزار و 7 ریال به بازار اعلام کرده است که با کنار گذاشتن مبلغ یک هزار و 210 ریال معادل 40 درصد سود هر سهم را کنار گذاشته است.

شرکت پتروشیمی خارک، پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی 93را با سرمایه یک هزار میلیارد ریال در اسفند 92 مبلغ 4 هزار و 680 ریال و مطابق اطلاعیه اخیر با سرمایه دو هزار میلیارد ریال مبلغ 3هزار و 7 ریال اعلام کرده است.شرکت با احتساب افزایش سرمایه صد در صدی سود هر سهم سال مالی 93 را با 28 درصد افزایش به بازار منعکس کرده است.

خوراک دام پارس 6 ماهه 33 درصد پیش بینی هایش را پوشش داد

گروه بازارسرمایه : شرکت خوراک دام پارس در دوره 6 ماهه نخست سال با اختصاص 84 ریال سود به ازای هر سهم معادل 33 درصد از پیش بینی هایش را پوشش داد.شرکت خوراک دام پارس پیش بینی سود هر سهم سال مالی منتهی به 30 آذر ماه 93 را با سرمایه 20 میلیارد ریال در دی ماه مبلغ 1192 ریال و در بهمن ماه 92 و اردیبهشت ماه93 مبلغ 937 ریال و با سرمایه 60 میلیارد ریال در اردیبهشت ماه 93 براساس بیانیه ثبت افزایش سرمایه منتشره در تاریخ مذکور مبلغ 322 ریال اعلام کرده است و طی دوره 6 ماهه نخست سال با اختصاص 84 ریال سود به ازای هر سهم معادل 33 درصد از پیش بینی هایش را پوشش داد.بر اساس این گزارش هیئت‌ مدیره این شرکت در نظر دارد مبلغ 70 درصد سود خالص را جهت تقسیم بین سهامداران به مجمع عمومی عادی سال 93 پیشنهاد کند.

نگاهی به صورت مالی ایران خوردو دیزل در سال گذشته

گروه بازارسرمایه : شرکت ایران خودرو دیزل در دوره 12 ماهه منتهی به 29 اسفند ماه 92 به صورت حسابرسی نشده مبلغ دو هزار و 24 میلیارد و 633 میلیون ریال زیان انباشته پایان دوره در حسابهای خود منظور کرد.شرکت ایران خودرو دیزل با انتشار صورت های مالی یک ساله گذشته خود اعلام کرد در سال گذشته معادل پنج هزار و 883 میلیارد و 664 میلیون ریال درآمد حاصل از فروش داشت.از درآمد این شرکت بهای تمام شده کالای فروش رفته کسر شد و سود ناخالص دوره به یک هزار و 238 میلیارد و 777 میلیون ریال رسید.از سود ناخالص دوره نیز هزینه های عمومی، اداری کسر و درآمدهای عملیاتی افزوده شد و سود عملیاتی دوره به یک هزار و 452 میلیارد و 980 میلیون ریال رسید.

صورت مالی 9 ماهه عمران و توسعه فارس منتشر شد

گروه بازارسرمایه : شرکت عمران و توسعه فارس در دوره 9ماهه منتهی به 31 خرداد ماه 93 به صورت حسابرسی نشده مبلغ 70میلیارد و 399 میلیون ریال سود انباشته پایان دوره در حسابهای خود منظور کرد.شرکت عمران و توسعه فارس با انتشار صورت های مالی یک 9 ماهه سال مالی 93 اعلام کرد در دوره یاد شده معادل 18 میلیارد و 795 میلیون ریال درآمد حاصل از فروش داشت.از درآمد این شرکت بهای تمام شده کالای فروش رفته کسر شد و سود ناخالص دوره به 17 میلیارد و 415 میلیون ریال رسید.از سود ناخالص دوره نیز هزینه های عمومی، اداری کسر شد و سود عملیاتی دوره به 10 میلیارد و 846 میلیون ریال رسید.

نگاهی بر صورت های مالی 92 جام دارو

گروه بازارسرمایه : شرکت جام دارو در دوره 12 ماهه منتهی به 29 اسفند ماه 92 به صورت حسابرسی شده موفق شد معادل 63 میلیارد و 883 میلیون ریال سود خالص دوره کسب کند و مبلغ 2129 ریال سود به ازای هر سهم اختصاص دهد.شرکت جام دارو با انتشار صورت های مالی یک ساله گذشته خود اعلام کرد در سال گذشته معادل 168 میلیارد و 173 میلیون ریال درآمد حاصل از فروش داشت.از درآمد این شرکت بهای تمام شده کالای فروش رفته کسر شد و سود ناخالص دوره به 82 میلیارد و 89 میلیون ریال رسید.از سود ناخالص دوره نیز هزینه های عمومی، اداری کسر و درآمدهای عملیاتی افزوده شد و سود عملیاتی دوره به 74 میلیارد و 411 میلیون ریال رسید.