اخبار شرکت ها – ۸ تیر ۹۴

0
۳۰۸ بازدید

نگاهی بر پرتفوی یک ماهه “وساخت”

شرکت سرمایه گذاری ساختمان ایران در دوره یک ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۹۴ سهام هیچ شرکت بورسی را خرید و فروش نکرد.شرکت سرمایه گذاری ساختمان ایران با انتشار صورت وضعیت پرتفوی سرمایه گذاریها در دوره یک ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۹۴ اعلام کرد در ابتدای دوره یاد شده تعدادی از سهام چند شرکت بورسی را با بهای تمام شده یک هزار و ۲۹۱ میلیارد و ۵۵۸ میلیون ریال و ارزش بازار سه هزار ۳۰۷ میلیارد و ۲۶۵ میلیون ریال در سبد سهام خود داشت.بهای تمام شده این شرکت در خرداد ماه امسال بدون تغییر بود در حالی که ارزش بازار آن با کاهش ۷۲ میلیارد و ۵۳۸ میلیون ریال معادل سه هزار و ۲۳۴ میلیارد و ۷۲۷ میلیون ریال محاسبه شد.”وساخت” در خرداد ماه امسال هیچ نوع خرید و فروش سهام بورسی انجام نداده است.

نگاهی بر پرتفوی یک ماهه “وتوشه”

شرکت سرمایه گذاری پارس توشه در دوره یک ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۹۴ از بابت واگذاری تعدادی از سهام چند شرکت بورسی معادل یک میلیارد و ۳۴ میلیون ریال سود محاسبه کرد.شرکت سرمایه گذاری پارس توشه با انتشار صورت وضعیت پرتفوی سرمایه گذاریها در دوره یک ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۹۴ اعلام کرد در ابتدای دوره یاد شده تعدادی از سهام چند شرکت بورسی را با بهای تمام شده ۵۹۷ میلیارد و ۱۸۳ میلیون ریال و ارزش بازار دو هزار ۱۹۲ میلیارد و ۹۳ میلیون ریال در سبد سهام خود داشت.بهای تمام شده این شرکت در خرداد ماه امسال با افزایش سه میلیارد و ۹۸۱ میلیون ریال به ۶۰۱ میلیارد و ۱۶۴ میلیون ریال رسید و ارزش بازار آن نیز با کاهش ۶۳ میلیارد و ۱۳۱ میلیون ریال معادل دو هزار و ۱۲۸ میلیارد و ۹۶۲ میلیون ریال محاسبه شد.

کاهش ۶۳۷ میلیارد ریالی ارزش بازار “والبر” طی یک ماه

ارزش بازار شرکت گروه دارویی البرز(گروه سرمایه گذاری البرز) در دوره یک ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۹۴ معادل ۶۳۷ میلیارد و ۵۲۹ میلیون ریال کاهش یافت.شرکت گروه دارویی البرز(گروه سرمایه گذاری البرز) با انتشار صورت وضعیت پرتفوی سرمایه گذاریها در دوره یک ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۹۴ اعلام کرد در ابتدای دوره یاد شده تعدادی از سهام چند شرکت بورسی را با بهای تمام شده دو هزار و ۲۴ میلیارد و ۲۷۹ میلیون ریال و ارزش بازار ۸ هزار ۲۶۹ میلیارد و ۹۰ میلیون ریال در سبد سهام خود داشت.بهای تمام شده این شرکت در خرداد ماه امسال با افزایش پنج میلیارد و ۵۱۴ میلیون ریال به مبلغ دو هزار و ۲۹ میلیارد و ۷۹۳ میلیون ریال رسید در حالی که ارزش بازار آن با کاهش ۶۳۷ میلیارد و ۵۲۹ میلیون ریال معادل ۷ هزار و ۶۳۱ میلیارد و ۵۶۱ میلیون ریال محاسبه شد.

(Visited 1 times, 1 visits today)

لینک کوتاه مطلب : https://jahaneghtesad.com/?p=13738