اخبار شرکت ها صفحه بورس – ۲۸ اردیبهشت ۹۴

0
۴۰۰ بازدید

تحقق ۵۷ درصدی پیش بینی های لامیران طی ۶ ماه

شرکت لامیران در دوره ۶ ماهه نخست سال مالی ۹۴ با اختصاص ۲۸۰ ریال سود به ازای هر سهم معادل ۵۷ درصد از پیشبینی هایش را پوشش داد.شرکت لامیران پیش بینی سود هر سهم سال مالی منتهی به ۳۱ شریور ماه ۹۴ را در مرداد ماه ۹۳ مبلغ ۳۹۶ ریال و در دی ماه ۹۳ و همچنین فروردین ماه ۹۴ مبلغ ۴۹۴ ریال اعلام کرده است و طی دوره ۶ ماهه با اختصاص ۲۸۰ ریال سود به ازای هر سهم معادل ۵۷ درصد از پیش بینی هایش را پوشش داد.”فلامی” پیش بینی سود هر سهم سال مالی ۹۳ را در نخستین پیش بینی مبلغ ۲۲۵ ریال و در آخرین پیش بینی مبلغ ۴۰۵ ریال اعلام کرده بود که طبق صورتهای مالی حسابرسی نشده و حسابرسی شده مبلغ ۵۲۶ ریال تحقق یافته است.

در سه ماهه نخست سال ۹۴ رخ داد،

“ولصنم” فراتر از پیش بینی هایش عمل کرد

شرکت لیزینگ صنعت و معدن در دوره سه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۹۳ با اختصاص ۹۰ ریال سود به ازای هر سهم معادل ۳۹ درصد از پیش بینی هایش را پوشش داد.شرکت لیزینگ صنعت و معدن پیش بینی سود هر سهم سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ماه ۹۴ را با سرمایه یک هزار میلیارد ریال مبلغ ۳۶۸ ریال، در فروردین ماه ۹۴، مبلغ ۴۱۶ ریال و با سرمایه دو هزار میلیارد ریال و در اردیبهشت ماه ۹۴، مبلغ ۲۲۸ ریال اعلام کرده است و طی دوره سه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۹۳ با اختصاص ۹۰ ریال سود به ازای هر سهم معادل ۳۹ درصد از پیش بینی هایش را پوشش داد.لازم به ذکر است مطابق تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۹ اردیبهشت ماه ۹۴، سرمایه شرکت از مبلغ یک هزار میلیارد ریال به مبلغ دو هزار میلیارد ریال از محل مطالبات و آورده نقدی افزایش یافت.

انتشار صورت های مالی یک سال گذشته “فخاس”

شرکت مجتمع فولاد خراسان در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ماه سال مالی ۹۳ مبلغ یک هزار و ۸۴۵ میلیارد و ۴۲ میلیون ریال سود خالص کسب کرد و بر این اساس مبلغ ۳۲۹ ریال سود به هر سهم خود اختصاص داد.شرکت مجتمع فولاد خراسان با انتشار صورت های مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۹۳ اعلام کرد در سال مالی ۹۳ از محل فروش خالص معادل۱۳ هزار و ۶۹ میلیارد و ۲۱۶ میلیون ریال درآمد داشت.از درآمد این شرکت بهای تمام شده کالای فروش رفته کسر شد و سود ناخالص دوره به دو هزار ۵۳۶ میلیارد و ۸۴۱ میلیون ریال رسید.از سود ناخالص دوره نیز هزینه های اداری، عمومی و هزینه های عملیاتی کسر شد و معادل دو هزار و ۲۷۰ میلیارد و ۶۵۶ میلیون ریال سود عملیاتی بدست آمد.از سود عملیاتی دوره نیز هزینه های مالی و مالیات کسر و پس از اضافه شدن درآمدهای غیر عملیاتی به آن سود خالص دوره معادل یک هزار و ۸۴۵ میلیارد و ۴۲ میلیون ریال محاسبه شد و بر این اساس مبلغ ۳۲۹ ریال سود به ازای هر سهم در نظر گرفته شد.

نگاهی بر عملکرد یکساله گذشته داروسازی امین

شرکت داروسازی امین در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ماه سال مالی ۹۳ مبلغ ۲۲۴ میلیارد و ۷۹۰ میلیون ریال سود انباشته پایان دوره در حسابهای خود منظور کرد.شرکت داروسازی امین با انتشار صورت های مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۹۳ اعلام کرد در سال مالی ۹۳ از محل فروش خالص معادل ۹۶۸ میلیارد و سه میلیون ریال درآمد داشت.از درآمد این شرکت بهای تمام شده کالای فروش رفته کسر شد و سود ناخالص دوره به ۴۲۵ میلیارد و ۴۵۴ میلیون ریال رسید.از سود ناخالص دوره نیز هزینه های اداری،عمومی کسر و درآمدهای عملیاتی کسر شد و معادل ۳۷۹ میلیارد و ۱۰۹ میلیون ریال سود عملیاتی بدست آمد.از سود عملیاتی دوره نیز هزینه های مالی و مالیات کسر و پس از اضافه شدن درآمدهای غیر عملیاتی به آن سود خالص دوره معادل ۲۲۸ میلیارد و ۳۶۴ میلیون ریال محاسبه شد و بر این اساس مبلغ ۳۹۴ ریال سود به ازای هر سهم در نظر گرفته شد.

“ونفت” شفاف سازی کرد

شرکت در خصوص فروش بخشی از سهام شرکت تابعه سرمایه گذاری نفت قشم شفاف سازی کرد.شرکت سرمایه گذاری صنعت نفت، طی این اطلاعیه آورده است، در جهت تأمین وثایق مورد نیاز برای تسهیلات ارزی پروژه ذخیره سازی نفت قشم مزایده واگذاری ۵۱ درصد از سهام شرکت تابعه سرمایه گذاری نفت قشم از طریق فرابورس با قیمت پایه کارشناسی که توسط شرکت تأمین سرمایه سپهر انجام پذیرفته در دست اقدام است.در ادامه این اطلاعیه آمده است، این اقدام به تصویب هیأت مدیره شرکت رسیده است، بدیهی است پس از برگزاری مزایده و مشخص شدن برنده، تعیین قیمت فروش و عقد قرارداد مربوطه نسبت به اطلاع رسانی و اصلاح درآمد هر سهم شرکت اقدام خواهد شد.

(Visited 1 times, 1 visits today)

لینک کوتاه مطلب : https://jahaneghtesad.com/?p=12753