اخبار شرکت ها صفحه بورس – ۲۲ اردیبهشت ۹۴

0
۳۰۳ بازدید

انتشار عملکرد یکساله سیمان کرمان

شرکت سیمان کرمان در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۹۳ معادل ۵۱۲ میلیارد و ۵۸۸ میلیون ریال سود انباشته پایان دوره در حسابهای خود منظور کرد.شرکت سیمان کرمان با انتشار صورت های مالی حسابرسی شده سال مالی ۹۳ میزان درآمد حاصل از فروش خود را مبلغ یک هزار و ۱۴۶ میلیارد و ۱۰۱ میلیون ریال اعلام کرد که پس از کسر بهای تمام شده کالای فروش رفته سود ناخالص دوره به ۳۷۴ میلیارد و ۲۹۲ میلیون ریال رسید.از سود ناخالص دوره نیز هزینه های اداری، عمومی کسر و درآمدهای عملیاتی اضافه شد و سود عملیاتی دوره معادل ۲۵۷ میلیارد و ۸۸۸ میلیون ریال محاسبه شد.

تحقق ۱۱۳ درصدی پیش بینی های “قشهد”

شرکت شهد(قند خوی) در دوره ۹ ماهه منتهی به ۳۱ فروردین ماه ۹۴ با کسب ۵۶۱ ریال سود به ازای هر سهم معادل ۱۱۳ درصد از پیش بینی هایش را محقق کرد.شرکت شهد(قند خوی) پیش بینی سود هر سهم سال مالی منتهی به ۳۱ تیر ماه ۹۴ را با سرمایه ۳۳ میلیارد ریال مبلغ ۱۹۰۰ ریال و در مرداد ماه ۹۳ مبلغ ۲۰۶۷ ریال و با سرمایه ۶۶ میلیارد ریال مبلغ ۱۰۳۳ ریال و در آبان ماه ۹۳ مبلغ ۱۲۳۲ ریال و در بهمن و اسفند ماه ۹۳ مبلغ ۴۸۴ ریال اعلام کرده است و طی دوره ۹ ماهه منتهی به ۳۱ فروردین ماه ۹۴ با کسب ۵۶۱ ریال سود به ازای هر سهم معادل ۱۱۳ درصد از پیش بینی هایش را پوشش داد.بر اساس این گزارش سود پیشنهادی هیئت مدیره جهت تقسیم بین صاحبان سهام در مجمع عمومی عادی سالیانه ۹۴ مبلغ ۵۰ ریال به ازای هر سهم اعلام شده است.

اختصاص ۶۳۷ ریال سود به ازای هر سهم “پسهند”طی یکسال

شرکت صنایع لاستیکی سهند در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۹۳ با کسب ۸۹ میلیارد و ۲۲۳ میلیون ریال سود خالص مبلغ ۶۳۷ ریال سود به ازای هر سهم کنار گذاشت.صنایع لاستیکی سهند با انتشار صورت های مالی حسابرسی نشده سال مالی ۹۳ میزان درآمد حاصل از فروش خود را مبلغ ۳۰۴ میلیارد و ۹۷۱ میلیون ریال اعلام کرد که پس از کسر بهای تمام شده کالای فروش رفته سود ناخالص دوره به ۱۳۵ میلیارد و ۹۲۱ میلیون ریال رسید.از سود ناخالص دوره نیز هزینه های ادار، عمومی و هزینه های عملیاتی کسر شد و سود عملیاتی دوره معادل ۱۱۰ میلیارد و ۲۳۴ میلیون ریال محاسبه شد.از سود عملیاتی دوره نیز هزینه های مالی و مالیات کسر و با افزوه شدن درآمدهای غیرعملیاتی به آن سود خالص دوره به مبلغ ۸۹ میلیارد و ۲۲۳ میلیون ریال کسب شد و بر این اساس مبلغ ۶۳۷ ریال سود به آزای هر سهم اختصاص داده شد.

(Visited 1 times, 1 visits today)

لینک کوتاه مطلب : https://jahaneghtesad.com/?p=12597