اخبار شرکت ها صفحه بورس – ۲ خرداد ۹۴

0
۳۱۰ بازدید

در سه ماهه سوم امسال رخ داد،

پوشش ۵۳ درصدی پیش بینی هایی لیزینگ ایرانیان

شرکت لیزینگ ایرانیان در دوره ۹ ماهه با اختصاص ۲۰۵ ریال سود به ازای هر سهم معادل ۵۳ درصد از پیش بینی هایش را محقق کرد.شرکت لیزینگ ایرانیان پیش بینی سود هر سهم سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۹۳ را در اسفند ماه ۹۲ بصورت حسابرسی شده، مبلغ ۲۹۲ ریال، در تیر ماه ۹۳، مبلغ ۲۹۱ ریال، در آبان ماه ۹۳ بصورت حسابرسی شده، مبلغ ۲۷۵ ریال و در اسفند ماه ۹۳، مبلغ ۲۸۴ ریال و در اردیبهشت ماه سال جاری مبلغ ۳۸۷ ریال اعلام کرده است و طی دوره ۹ ماهه با اختصاص ۲۰۵ ریال سود به ازای هر سهم معادل ۵۳ درصد از پیش بینی هایش را محقق کرد.”وایران”پیش بینی سود هر سهم سال مالی ۹۲ را در نخستین پیش بینی مبلغ ۲۹۷ ریال و در آخرین پیش بینی مبلغ ۲۹۶ ریال اعلام کرده بود که مطابق صورتهای مالی حسابرسی نشده و حسابرسی شده مبلغ ۳۳۰ ریال محقق شده است.

سه شرکت در یک نگاه

فنوال بر اساس صورت های مالی ۱۲ ماهه خود توانسته است مبلغ ۳۲ ریال به ازای هرسهم خود محقق کند در حالی که پیش بینی شرکت بر اساس عملکرد ۹ ماهه اش مبلغ ۲۴ ریال اعلام شده بود، لازم به ذکر است شرکت در سال قبل ۱۳۱ ریال زیان شناسایی کرده بود.مهندسی نصیرماشین پیش بینی سود سال ۹۴ خود را مبلغ ۲۹۰ ریال اعلام کرد، درحالی که شرکت در اطلاعیه قبلی پیش بینی خود را مبلغ ۲۰۰ ریال اعلام کرده بود. لازم به ذکر است سرمایه شرکت در این اطلاعیه مبلغ ۵۵ میلیارد ریال اعلام شده است.شرکت گسترش صنایع و خدمات کشاورزی بر اساس صورت های مالی ۱۲ ماهه حسابرسی نشده اش توانسته به ازای هرسهم خود ۶۴۶ ریال محقق نماید که نسبت به پیش بینی شرکت بر اساس عملکرد شش ماهه حدود ۲۰ درصد افزایش و نسبت به سود سال قبل ۵۱ درصد افزایش را نشان می دهد.

اختصاص ۲۸۵ ریال سود به ازای هر سهم “کلوند” طی یکسال

شرکت صنایع کاشی و سرامیک الوند در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ماه سال مالی ۹۳ مبلغ یک هزار و ۸۰ میلیارد و ۹۳۸ میلیون ریال درآمد حاصل از فروش کسب کرد.شرکت صنایع کاشی و سرامیک الوند با انتشار صورت های مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۹۳ اعلام کرد در سال مالی ۹۳ از محل فروش خالص معادل یک هزار و ۸۰ میلیارد و ۹۳۸ میلیون ریال درآمد حاصل از فروش داشت.از درآمد این شرکت بهای تمام شده کالای فروش رفته کسر شد و سود ناخالص دوره به ۲۴۶ میلیارد و ۸۲۸ میلیون ریال رسید.

(Visited 1 times, 1 visits today)

لینک کوتاه مطلب : https://jahaneghtesad.com/?p=12806