کد خبر: 12464
تاریخ انتشار: ۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۴

اخبار شرکت ها بخش بورس – ۱۸ اردیبهشت ۹۴

اخبار شرکت ها بخش بورس – ۱۸ اردیبهشت ۹۴

انتشار عملکرد 6 ماهه بین المللی محصولات پارس

شرکت بین المللی محصولات پارس طی دوره 6 ماهه با اختصاص (442) ریال زیان به ازای هر سهم معادل 78 درصد از پیش بینی هایش را پوشش داد.شرکت بین المللی محصولات پارس پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به 31 شهریور ماه 94را در مهر ماه 93 مبلغ (155) ریال و در اسفند ماه 93 مبلغ (422) ریال زیان و در اردیبهشت ماه امسال مبلغ (567) ریال زیان اعلام کرده است که شرکت با وجود پیگیری های مکرر دلایل تغییرات را اعلام نکرده است و طی دوره 6 ماهه با اختصاص (442) ریال زیان به ازای هر سهم معادل 78 درصد از پیش بینی هایش را پوشش داد.لازم به ذکر است این شرکت طرح تاسیس واحد سولفوناسیون را با برآورد هزینه سرمایه گذاری 132 میلیارد و 14 میلیون ریال و هزینه های انجام شده معادل مبلغ 99 میلیارد و 437 میلیون ریال و میزان پیشرفت پروژه 90 درصد در کارخانه واحد شماره 2 در دست اجرا دارد و تاریخ بهره برداری از آن را 31 خرداد ماه 94 اعلام کرده است.

نگاهی بر صورت های مالی یکسال گذشته داروسازی اسوه

شرکت داروسازی اسوه در دوره 12 ماهه منتهی به 29 اسفند ماه سال مالی 93 مبلغ 604 میلیارد و 573 میلیون ریال سود خالص کسب کرد و بر این اساس مبلغ 2418 ریال سود به ازای هر سهم کنار گذاشت.شرکت داروسازی اسوه صورت های مالی یک ساله منتهی به 29 اسفند ماه 93 را صورت حسابرسی نشده منتشر کرد.این گزارش می افزاید این شرکت از محل فروش خالص معادل یک هزار و 753 میلیارد و 401 میلیون ریال درآمد داشت که پس از کسر بهای تمام شده کالای فروش رفته سود ناخالص دوره به 938 میلیارد و 301 میلیون ریال محاسبه شد.از سود ناخالص دوره نیز هزینه های اداری، عمومی،کسر و درآمدهای عملیاتی افزوده شد و معادل 862 و 235 میلیون ریال سود عملیاتی بدست آمد.

کسب 251 میلیارد ریالی سود انباشته پایان دوره سیمان قائن

شرکت سیمان قائن در دوره 12 ماهه منتهی به 29 اسفند ماه سال مالی 93 مبلغ 592 میلیارد و 886 میلیون ریال درآمد حاصل از فروش داشت.شرکت سیمان قائن صورت های مالی یک ساله منتهی به 29 اسفند ماه 93 را صورت حسابرسی شده منتشر کرد.این گزارش می افزاید این شرکت از محل فروش خالص معادل 592 میلیارد و 886 میلیون ریال درآمد داشت که پس از کسر بهای تمام شده کالای فروش رفته سود ناخالص دوره به 147 میلیارد و 954 میلیون ریال محاسبه شد.از سود ناخالص دوره نیز هزینه های اداری، عمومی کسر شد و معادل 111میلیارد و 375 میلیون ریال سود عملیاتی بدست آمد.