اخبارکوتاه بازارسرمایه /۱۰تیر

0
۳۸۱ بازدید

انتشار عملکرد ۹ ماهه سیمان دشتستان

شرکت سیمان دشتستان در دوره سه ماهه سوم سال مالی سال جاری مبلغ ۲۸۹ ریال سود به ازای هر سهم اختصاص داد و به ۵۳ درصد از پیش بین هایش رسید

شرکت سیمان دشتستان پیش بینی سود هر سهم سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۹۳ را با سرمایه ۵۷۰ میلیارد ریال مبلغ ۶۱۰ ریال، در اردیبهشت ماه ۹۳ مبلغ ۵۵۰ ریال و به صورت حسابرسی شده در اردیبهشت ماه و همچنین تیر ماه مبلغ ۵۵۴ ریال اعلام کرده است که با توجه عدم تغییر پیش بینی درآمد هر سهم، جزییات پیش بینی نسبت به پیش بینی قبلی تغییر داشته است و شرکت دلایل تغییر را اعلام نکرده است.

این شرکت طی دوره یاد شده مبلغ ۲۸۹ ریال سود به ازای هر سهم کنار گذاشت و معادل ۵۳ درصد از پیش بین هایش را پوشش داد.

پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی ۹۳ در مقایسه با پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی قبل شامل افزایش ۶۲ درصدی فروش، افزایش ۶۵ درصدی بهای تمام شده کالای فروش رفته،افزایش ۵۲ درصدی سود خالص است.

سدشت” پیش بینی سود هر سهم سال مالی ۹۲ را با سرمایه ۳۰۰ میلیارد ریال مبلغ ۹۸۰ ریال و در آخرین پیش بینی مبلغ ۵۹۹ ریال اعلام کرده که بر اساس صورت های مالی حسابرسی شده با سرمایه ۳۰۰ میلیارد ریال ۹۸۸ ریال به ازای هر سهم (با سرمایه ۵۷۰میلیارد ریال ۵۲۰ ریال به ازای هر سهم) تحقق یافته است.

کسب ۳۶ میلیارد ریالی سود واگذاری های سرمایه گذاری خوارزمی

شرکت سرمایه گذاری خوارزمی در دوره یک ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۹۳ تعدادی از سهام چند شرکت بورس را با بهای تمام شده ۸۹ میلیارد و ۹۵۵ میلیون ریال و مبلغ ۱۲۶ میلیارد و ۵۳۹ میلیون ریال واگذار کرد و از این بابت معادل ۳۶ میلیارد و ۵۸۴ میلیون ریال سود کسب کرد.

شرکت سرمایه گذاری خوارزمی در دوره یک ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۹۳ تعدادی از سهام چند شرکت بورس را با بهای تمام شده ۸۹ میلیارد و ۹۵۵ میلیون ریال و مبلغ ۱۲۶ میلیارد و ۵۳۹ میلیون ریال واگذار کرد و از این بابت معادل ۳۶ میلیارد و ۵۸۴ میلیون ریال سود کسب کرد.

همچنین این شرکت در دوره یاد شده تعدادی از سهام چند شرکت بورسی را با بهای تمام شده ۲۷ میلیارد و ۴۰۳ میلیون ریال خریداری کرد.

بر اساس این گزارش این شرکت دردوره یک ماهه یاد شده تعدادی از سهام چند شرکت بورسی را با بهای تمام شده ۶ هزار و ۱۷۴ میلیارد و ۴۰۱ میلیون ریال و ارزش بازار ۱۵ هزار و ۱۱۳ میلیارد و ۲۱ میلیون ریال در سبد سهام خود داشت.

بهای تمام شده آن در پایان دوره با ۴۲ میلیارد و ۸۹۸ میلیون ریال کاهش به ۶ هزار و ۱۳۱ میلیارد و ۵۰۳ میلیون ریال رسید و ارزش بازار آن نیز با کاهش یک هزار و ۱۶۹ میلیارد و ۹۷۶ میلون ریال در پایان دوره مبلغ پنج هزار و ۱۳ هزار ۹۴۳ میلیارد و ۴۵ میلیون ریال اعلام شد.

دوشنبۀ بی رونق مس در لندن

طی معاملات روز دوشنبه در بازار فلزات لندن، فروش نقدی مس با کاهش رو به رو شد و به ۶ هزار و ۹۵۵ دلار رسید.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی بازارهای مالی (ایستانیوز) ، طی معاملات روز دوشنبه در بازار فلزات لندن، فروش نقدی مس با کاهش رو به رو شد و به ۶ هزار و ۹۵۵ دلار رسید.

همچنین سفارش خرید مس برای سه ماهه آینده به مبلغ ۶ هزار و ۹۳۲ دلار معامله شد.

این در حالی است که، خرید نقدی مس در ساعات معاملاتی روز جمعه به هر تن ۶ هزار و ۹۷۶ دلار رسیده بود.

در این بین، خرید و فروش نقدی آلومینیوم با قیمت یک هزار و ۸۵۰ دلار و یک هزار و ۸۵۰.۵۰ دلار معامله شد.

قلع هم با نرخ ۲۱ هزار و ۸۵۰ دلار خریداری شد.

گزارش ها حاکی از آن است که خرید و فروش روی با نرخ دو هزار و ۲۰۴ و دو هزار و ۲۰۴.۵۰ دلار انجام شد.

سرب هم در رینگ معاملاتی با نرخ دو هزار و ۱۲۸.۵۰ دلار خریداری و با قیمت هر تن دو هزار و ۱۲۹ دلار به فروش رسید.

انتشار عملکرد ۹ ماهه سیمان دشتستان

شرکت سیمان دشتستان در دوره سه ماهه سوم سال مالی سال جاری مبلغ ۲۸۹ ریال سود به ازای هر سهم اختصاص داد و به ۵۳ درصد از پیش بین هایش رسید

شرکت سیمان دشتستان پیش بینی سود هر سهم سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۹۳ را با سرمایه ۵۷۰ میلیارد ریال مبلغ ۶۱۰ ریال، در اردیبهشت ماه ۹۳ مبلغ ۵۵۰ ریال و به صورت حسابرسی شده در اردیبهشت ماه و همچنین تیر ماه مبلغ ۵۵۴ ریال اعلام کرده است که با توجه عدم تغییر پیش بینی درآمد هر سهم، جزییات پیش بینی نسبت به پیش بینی قبلی تغییر داشته است و شرکت دلایل تغییر را اعلام نکرده است.

این شرکت طی دوره یاد شده مبلغ ۲۸۹ ریال سود به ازای هر سهم کنار گذاشت و معادل ۵۳ درصد از پیش بین هایش را پوشش داد.

پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی ۹۳ در مقایسه با پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی قبل شامل افزایش ۶۲ درصدی فروش، افزایش ۶۵ درصدی بهای تمام شده کالای فروش رفته،افزایش ۵۲ درصدی سود خالص است.

سدشت” پیش بینی سود هر سهم سال مالی ۹۲ را با سرمایه ۳۰۰ میلیارد ریال مبلغ ۹۸۰ ریال و در آخرین پیش بینی مبلغ ۵۹۹ ریال اعلام کرده که بر اساس صورت های مالی حسابرسی شده با سرمایه ۳۰۰ میلیارد ریال ۹۸۸ ریال به ازای هر سهم (با سرمایه ۵۷۰میلیارد ریال ۵۲۰ ریال به ازای هر سهم) تحقق یافته است.

کسب ۳۶ میلیارد ریالی سود واگذاری های سرمایه گذاری خوارزمی

شرکت سرمایه گذاری خوارزمی در دوره یک ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۹۳ تعدادی از سهام چند شرکت بورس را با بهای تمام شده ۸۹ میلیارد و ۹۵۵ میلیون ریال و مبلغ ۱۲۶ میلیارد و ۵۳۹ میلیون ریال واگذار کرد و از این بابت معادل ۳۶ میلیارد و ۵۸۴ میلیون ریال سود کسب کرد.

شرکت سرمایه گذاری خوارزمی در دوره یک ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۹۳ تعدادی از سهام چند شرکت بورس را با بهای تمام شده ۸۹ میلیارد و ۹۵۵ میلیون ریال و مبلغ ۱۲۶ میلیارد و ۵۳۹ میلیون ریال واگذار کرد و از این بابت معادل ۳۶ میلیارد و ۵۸۴ میلیون ریال سود کسب کرد.

همچنین این شرکت در دوره یاد شده تعدادی از سهام چند شرکت بورسی را با بهای تمام شده ۲۷ میلیارد و ۴۰۳ میلیون ریال خریداری کرد.

بر اساس این گزارش این شرکت دردوره یک ماهه یاد شده تعدادی از سهام چند شرکت بورسی را با بهای تمام شده ۶ هزار و ۱۷۴ میلیارد و ۴۰۱ میلیون ریال و ارزش بازار ۱۵ هزار و ۱۱۳ میلیارد و ۲۱ میلیون ریال در سبد سهام خود داشت.

بهای تمام شده آن در پایان دوره با ۴۲ میلیارد و ۸۹۸ میلیون ریال کاهش به ۶ هزار و ۱۳۱ میلیارد و ۵۰۳ میلیون ریال رسید و ارزش بازار آن نیز با کاهش یک هزار و ۱۶۹ میلیارد و ۹۷۶ میلون ریال در پایان دوره مبلغ پنج هزار و ۱۳ هزار ۹۴۳ میلیارد و ۴۵ میلیون ریال اعلام شد.

دوشنبۀ بی رونق مس در لندن

طی معاملات روز دوشنبه در بازار فلزات لندن، فروش نقدی مس با کاهش رو به رو شد و به ۶ هزار و ۹۵۵ دلار رسید.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی بازارهای مالی (ایستانیوز) ، طی معاملات روز دوشنبه در بازار فلزات لندن، فروش نقدی مس با کاهش رو به رو شد و به ۶ هزار و ۹۵۵ دلار رسید.

همچنین سفارش خرید مس برای سه ماهه آینده به مبلغ ۶ هزار و ۹۳۲ دلار معامله شد.

این در حالی است که، خرید نقدی مس در ساعات معاملاتی روز جمعه به هر تن ۶ هزار و ۹۷۶ دلار رسیده بود.

در این بین، خرید و فروش نقدی آلومینیوم با قیمت یک هزار و ۸۵۰ دلار و یک هزار و ۸۵۰.۵۰ دلار معامله شد.

قلع هم با نرخ ۲۱ هزار و ۸۵۰ دلار خریداری شد.

گزارش ها حاکی از آن است که خرید و فروش روی با نرخ دو هزار و ۲۰۴ و دو هزار و ۲۰۴.۵۰ دلار انجام شد.

سرب هم در رینگ معاملاتی با نرخ دو هزار و ۱۲۸.۵۰ دلار خریداری و با قیمت هر تن دو هزار و ۱۲۹ دلار به فروش رسید.

(Visited 1 times, 1 visits today)

لینک کوتاه مطلب : https://jahaneghtesad.com/?p=2877