احزاب محور توسعه

0
۱,۱۳۵ بازدید

احزاب محور توسعه

محمود میر لوحی/ فعال سیاسی

در جهان امروز و در کشور ما بر اساس اصل ۸۶ قانون اساسی سرنوشت کشور باید به مردم سپرده شود. یکی از مهمترین ارکان کشور انتخابات و آرا عمومی است که این آرا عمومی به دو شکل قابل سازمان دهی است. اول اینکه قدرت حاکم موجود این آرا را سازمان دهی کند که دیگر معنا ندارد و دیگر آنکه مردم خود این آرا را سازمان دهی و جهت دهی کنند. در جهان سیاست احزاب این مورد را برعهده دارند و ساختار سیاسی مردم و ظرف سیاسی کشور را احزاب تشکیل میدهند. غیر از این ساختار روشی برای سازمان دادن رای مردم وجود ندارد.
غیر از طریق احزاب دیدگاه و نظرات مردم قابل سازمان دادن نیست. همان طور که سمن‌ها در حوزه اجتماعی فعال هستند، همان طور که در حوزه فرهنگی انجمن‌های تخصصی باید نظر بدهند و همان طور که در حوزه اجرایی انجمن‌های تخصصی اجرایی و فعالیت‌های پیمانکاری باید به فعالیت بپردازند، درحوزه سیاست این احزاب هستند که به فعالیت می‌پردازند. بدون احزاب نمی‌تواند درتوسعه به موفقیت دست یافت. عدم توجه به جایگاه احزاب در کشورمان باعث نوعی عقب ماندگی در توسعه می‌شود که شاید با سایر اهرم ها نیز قابل جبران نباشد. از این رو اگر قرار است به مقوله توسعه توجه شود در ابتدا باید توسعه تحزب مدنظر قرار گیرد. زیرا این احزاب هستند که مدت‌ها بر روی مقوله‌های مختلف کار کرده و طرح‌های مختلفی برای عبور از بحران‌ها را به جامعه معرفی می‌کنند. مردم نیز با در نظر گرفتن نوع طرحی که احزاب به آنها معرفی می کنند به نمایندگان آنها در انتخابات‌های مختلف رای داده و در صورت عدم موفقیت آنها از قدرت کنار گذاشته می‌شوند.
براین اصل همواره بر لزوم پاسخ گویی دولت مردان در عرصه های اجرایی در مقابل مردم به منظور مقابله فساد و ایجاد شفافیت تاکید مواکد می شود حال اینکه اگر سیاست مداران و نمایندگان و حتی وزراء از دریچه احزاب به قدرت راه یابند آنگاه این احزاب هستند که باید پاسخگو باشند. ایجاد توسعه پایدار در هرکشوری تنها از دریچه حزب عبور می‌کند. از این رو باید تلاش کرد که اقدامات موثری در این زمینه صورت بگیرد. عدم توجه به این مورد خود عدم توجه به توسعه پایدار است که اگر به این موضوع توجه نشود همواره شاهد بازگشت به عقب خواهیم بود.
براین اساس توجه به توسعه سیاسی و در راس آن توجه به توسعه احزاب امری لازم و ضروریست.

(Visited 1 times, 1 visits today)

لینک کوتاه مطلب : https://jahaneghtesad.com/?p=88622