اجرای طرح کارورزی ۱۰۰ هزار فارغ التحصیل دانشگاهی

0
۳۴۲ بازدید

 معاون توسعه اشتغال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اعلام اختصاص ۶۰۰ میلیاردتومان برای توسعه مشاغل خانگی در سال جاری گفت: کارورزی ۱۰۰ هزار فارغ التحصیل دانشگاهی در سال جاری برنامه ریزی شده است.‏
حسن طایی با تاکید بر برنامه های وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در زمینه توسعه اشتغال روستایی و اجرای طرح کارورزی برای ۱۰۰ هزار فارغ التحصیل دانشگاهی در سال جاری گفت: همچنین ۶۰۰ میلیاردتومان نیز برای توسعه مشاغل خانگی و خُرد در سال جاری در نظر گرفته شده است.‏
معاون توسعه اشتغال وزارت تعاون، کار و رفاه همچنین به اقدامات دولت برای خروج اقتصاد از رکود تورمی اشاره کرد و افزود: برنامه های وزارت تعاون، کار و رفاه نیز بر توسعه سرمایه انسانی و کارآفرینی با هدف تلاش برای خروج از وضعیت فعلی است.‏

 معاون توسعه اشتغال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اعلام اختصاص ۶۰۰ میلیاردتومان برای توسعه مشاغل خانگی در سال جاری گفت: کارورزی ۱۰۰ هزار فارغ التحصیل دانشگاهی در سال جاری برنامه ریزی شده است.‏
حسن طایی با تاکید بر برنامه های وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در زمینه توسعه اشتغال روستایی و اجرای طرح کارورزی برای ۱۰۰ هزار فارغ التحصیل دانشگاهی در سال جاری گفت: همچنین ۶۰۰ میلیاردتومان نیز برای توسعه مشاغل خانگی و خُرد در سال جاری در نظر گرفته شده است.‏
معاون توسعه اشتغال وزارت تعاون، کار و رفاه همچنین به اقدامات دولت برای خروج اقتصاد از رکود تورمی اشاره کرد و افزود: برنامه های وزارت تعاون، کار و رفاه نیز بر توسعه سرمایه انسانی و کارآفرینی با هدف تلاش برای خروج از وضعیت فعلی است.‏

(Visited 1 times, 1 visits today)

لینک کوتاه مطلب : https://jahaneghtesad.com/?p=1867