کد خبر: 5221
تاریخ انتشار: ۲۵ شهریور ۱۳۹۳
گروه : کسب و کار

اجرای برنامه‌های متعدد برای ساماندهی کارگران

اجرای برنامه‌های متعدد برای ساماندهی کارگران

ایسنا: وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: دولت باید به دغدغه کارگران توجه بیشتری داشته باشد و از این قشر حمایت کند.‏

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی طی سخنانی اظهار کرد: اختصاص بخشی از امکانات ورزشی کارگران کشور به بازنشستگان و فرزندان آنان از جمله برنامه‌های این وزارتخانه است.‏
علی ربیعی افزود: این وزارتخانه برنامه‌های متعددی برای ساماندهی کارگران بازنشسته و خدمات در زمینه سفرهای ارزان این قشر در دستور کار دارد.‏