اجاره بها همچنان می تازد

0
۲۳۳ بازدید

بانک مرکزی افزایش ۱۴٫۸ درصدی را ثبت کرد

گروه امورزیربنایی: بانک مرکزی اعلام کرد: شاخص بهای مسکن اجاری در مناطق شهری ایران در سه ماهه سوم سال ۹۳ نسبت به مدت مشابه سال قبل ۱۴٫۸ درصد و نسبت به سه ماهه قبل ۴٫۵ درصد افزایش نشان می‌دهد‎.‎
بانک مرکزی در گزارشی شاخص بهای مسکن اجاری در مناطق شهری ایران سه ماهه سوم سال ۱۳۹۳ را اعلام کرد‎.‎
شاخص بهای مسکن اجاری در مناطق شهری ایران در سه ماهه سوم سال ۱۳۹۳ به عدد ۱۶۱٫۱ رسید که نسبت به سه ماهه قبل معادل ۴٫۵ درصد و نسبت به سه ماهه مشابه سال قبل ۱۴٫۸ درصد افزایش یافت‎.‎
متوسط شاخص بهای مسکن اجاری در ۹ ماه اول سال جاری نسبت به دوره مشابه سال قبل ۱۶٫۱ درصد افزایش نشان می دهد‎.‎
شاخص مذکور در دوازده ماه منتهی به آذرماه ۱۳۹۳ نسبت به دوازده ماه منتهی به آذرماه ۱۳۹۲ معادل ۱۷٫۴ درصد افزایش داشته است‎.‎
شاخص بهای مسکن اجاری در استان های مختلف کشور
شاخص بهای مسکن اجاری در سه ماهه سوم سال ۱۳۹۳ نسبت به سه ماهه قبل، در کلیه استان های کشور افزایش یافت. بیشترین میزان افزایش متعلق به استان کهگیلویه و بویراحمد معادل ۸٫۱ درصد بود و استان های یزد با ۷٫۳ درصد و فارس با ۶٫۶ درصد افزایش در رده های بعدی قرار گرفتند. کمترین میزان افزایش مربوط به استان خراسان جنوبی معادل ۲٫۲ درصد بود و استان های سمنان با ۲٫۵ درصد و قزوین با ۲٫۸ درصد در رده های بعدی قرار گرفتند. افزایش شاخص فوق طی سه ماهه مورد بررسی در استان تهران برابر با ۳٫۴ درصد بوده است‎.‎
شاخص بهای مسکن اجاری در شهرهای بزرگ
شاخص بهای مسکن اجاری در شهرهای بزرگ در سه ماهه سوم سال ۱۳۹۳ به عدد ۱۶۰٫۸ رسید که نسبت به سه ماهه قبل برابر ۴٫۵ درصد و نسبت به سه ماهه مشابه سال قبل ۱۴٫۷ درصد افزایش نشان می دهد‎.‎
شاخص مذکور در دوازده ماه منتهی به آذرماه ۱۳۹۳ نسبت به دوازده ماه منتهی به آذرماه ۱۳۹۲ معادل ۱۷٫۵ درصد افزایش داشته است‎.‎
شاخص بهای مسکن اجاری در شهرهای متوسط
شاخص بهای مسکن اجاری در شهرهای متوسط در سه ماهه سوم سال ۱۳۹۳ به عدد ۱۵۷٫۸ رسید که نسبت به سه ماهه قبل به میزان ۳٫۷ درصد و نسبت به سه ماهه مشابه سال قبل ۱۳٫۶ درصد افزایش داشته است‎.‎
شاخص مذکور در دوازده ماه منتهی به آذرماه ۱۳۹۳ نسبت به دوازده ماه منتهی به آذرماه ۱۳۹۲ معادل ۱۵٫۸ درصد افزایش نشان می دهد‎.‎
شاخص بهای مسکن اجاری در شهرهای کوچک
شاخص بهای مسکن اجاری در شهرهای کوچک در سه ماهه سوم سال ۱۳۹۳ به عدد ۱۷۲٫۲ رسید که نسبت به سه ماهه قبل معادل ۵٫۱ درصد و نسبت به سه ماهه مشابه سال قبل ۱۹٫۳ درصد افزایش یافت‎.‎
شاخص مذکور در دوازده ماه منتهی به آذرماه ۱۳۹۳ نسبت به دوازده ماه منتهی به آذرماه ۱۳۹۲ معادل ۲۰٫۷ درصد افزایش یافته است‎.‎

(Visited 1 times, 1 visits today)

لینک کوتاه مطلب : https://jahaneghtesad.com/?p=9719