کد خبر: 6284
تاریخ انتشار: ۰۶ آبان ۱۳۹۳

اثرات خروج بانک ها از بنگاهداری بر بازار سرمایه

اثرات خروج بانک ها از بنگاهداری بر بازار سرمایه

رییس سازمان بورس واوراق بهادار گفت: شرایط تعیین شده در خروج بانک ها از بنگاهداری به گونه ای است که این امر تاثیر منفی بر بازار سرمایه نخواهد داشت.


علی صالح آبادی ، در پاسخ به پرسشی در خصوص تاثیر مصوبه اخیر شورای پول و اعتبار مبنی بر مهلت سه ساله بانک ها برای خروج از بنگاهداری و تاثیر آن بر بازار سرمایه، افزود: خروج بانک ها از بنگاه داری ظرف مدت سه سال و متناسب با شرایط بازار و به صورت تدریجی خواهد بود.وی ادامه داد: براساس توافقات صورت گرفته قرار است خروج بانک ها از بنگاهداری به صورت عرضه های بلوکی باشد و بنابراین عرضه خرد نخواهیم داشت.به گفته صالح آبادی، این عوامل سبب می شود تا خروج بانک ها از بنگاهداری نه تنها بر بازار سرمایه اثر منفی نداشته باشد بلکه بخش خصوصی را در بازار سرمایه فعال تر کند.

سخنگوی سازمان بورس و اوراق بهادار با بیان آنکه بازار سرمایه در طول سال های گذشته شاهد عرضه های اصل 44 قانون اساسی بوده است، گفت: عرضه های اصل 44 در این مدت یکی از مهمترین بحث ها در بازار سرمایه به شمار می رفت.وی تصریح کرد: بنابر این بازار سرمایه به تناسب عرضه های اصل 44 توسعه یافت و شرکت های جدیدی وارد بازار سرمایه کشور شدند.سخنگوی سازمان بورس و اوراق بهادار تصریح کرد: البته به تبع آن سرمایه های جدیدی نیز وارد بازار سرمایه شده است.یادآور می شود، شورای پول و اعتبار در آخرین جلسه خود که سه شنبه هفته گذشته برگزار شد به بانک ها سه سال فرصت داد تا از بنگاهداری خارج شوند.