کد خبر: 2008
تاریخ انتشار: ۰۳ خرداد ۱۳۹۳

اتمام اصلاحات اساسی احیای سازمان مدیریت تا ۱۰ روز آینده

اتمام اصلاحات اساسی احیای سازمان مدیریت تا ۱۰ روز آینده

مهر: مشاور معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور با اعلام اینکه تا ۱۰ روز آینده اصلاحات لازم برای اصلاح ساختار سازمان مدیریت به اتمام می رسد، گفت: پیش از این برای احیای سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور روشی کارشناسی مدنظر بود که به دلیل روند اجرای کار جلوی آن گرفته شد اما احیای ساختار این سازمان به نحوی دیگر در حال انجام است.‏
سیدکاظم دلخوش در مورد احیای سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور در دولت یازدهم گفت: پیش از این برای احیای سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور روشی کارشناسی مدنظر بود که به دلیل روند اجرای کار جلوی آن گرفته شد.‏
مشاور معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور با بیان اینکه اما احیای ساختار این سازمان به نحوی دیگر در حال انجام است، اعلام کرد: به زودی و تا ۱۰ روز آینده اصلاحات لازم و ضروری برای اصلاح ساختار سازمان مدیریت به اتمام می رسد.‏
وی تصریح کرد: پس از آن بخش هایی از سازمان که نیاز است کارآمدی آنها افزایش یابد، احیا خواهد شد و بخش هایی نیز حذف و جابجا خواهند شد، به هر حال مجموعه معاونت در تلاش است که اقدامات لازم نهایی شود.‏