کد خبر: 3595
تاریخ انتشار: ۲۹ تیر ۱۳۹۳

اتاق اصناف ایران متولی کمیسیون های تخصصی اتحادیه ها شد

اتاق اصناف ایران متولی کمیسیون های تخصصی اتحادیه ها شد

ایرنا: عضو هیات رییسه اتاق اصناف ایران با بیان اینکه این اتاق متولی کمیسیون های تخصصی اتحادیه ها شده است، گفت: برمبنای قانون جدید نظام صنفی، رسیدگی به مساله کمیسیون های تخصصی به اتاق اصناف ایران محول شده است.‏

به گزارش جهان اقتصاد به نقل از اتاق اصناف ایران، مجتبی صفایی با بیان اینکه با تصویب قانون جدید نظام صنفی، اتحادیه های کشوری منسوخ و کمیسیون های تخصصی اتحادیه ها جایگزین آنها شدند، افزود: کمیسیون های تخصصی به عنوان بازوی اجرایی برای رفع مشکلات خاص صنوف شکل گرفته اند.‏
وی اضافه کرد: تخصصی شدن اتحادیه ها و نظارت اتاق اصناف ایران بر عملکرد آنها می تواند راهگشای بسیاری از مشکلات صنوف باشد.‏
صفایی با بیان اینکه اتاق اصناف ایران بر حسب ضرورت اتحادیه ها اجازه تشکیل کمیسیون تخصصی را می دهد، افزود: اعضای اصلی کمیسیون از میان نخبگان همان صنف با نظارت اتاق اصناف ایران مشخص می شوند.‏
عضو هیات رئیسه اتاق اصناف ایران، گفت: تاکنون کمیسیون تخصصی برای اتحادیه مشاوران املاک، تشکیل شده است.‏
صفایی تصریح کرد: پیش نویس آیین نامه کمیسیون های تخصصی نوشته شده و مراحل تکمیل و ثبت را می گذارند تا در آینده نزدیک بعد از تکمیل مراحل، به امضای وزیر صنعت، معدن و تجارت برسد و در نهایت ابلاغ شود.‏