آیین‌نامه وصول مطالبات اصلاح و ابلاغ شد

0
۱,۰۴۹ بازدید

گروه بازارپول : بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران‌،طی بخشنامه ای به شبکه بانکی » متن ماده (۱۱) آیین‌نامه وصول مطالبات سررسیدگذشته، معوق و مشکوک‌الوصول مؤسسات اعتباری (ریالی و ارزی) » را اصلاح و متن زیر را جایگزین آن نمود .
ماده ۱۱- مؤسسه اعتباری به منظور تسهیل تسویه بدهی‌های غیرجاری مشتریان می‌تواند با رعایت قوانین و مقررات مربوط برای یک بار با استفاده از یکی از راهکارهای زیر یا ترکیبی از آن‌ها نسبت به تعیین تکلیف بدهی مشتری اقدام نماید:
الف- بخشش وجه‌التزام تأخیر تأدیه دین حداکثر به میزان مابه‌التفاوت نرخ وجه‌التزام تأخیر تأدیه دین با نرخ سود تسهیلات مندرج در قرارداد.
ب- تقسیط مجدد بدهی حداکثر به مدت پنج سال.
پ-امهال بدهی حداکثر به مدت شش ماه.»
آیین نامه تسهیلات و تعهدات کلان ابلاغ شد
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران طی بخشنامه ای « آیین نامه تسهیلات و تعهدات کلان را به کلیه‌ بانک‌های دولتی، غیردولتی (به استثنای بانک‌های قرض‌الحسنه رسالت و مهر ایران)، اعلام کرد .
وفق تصمیمات متخذه ، تسهیلات و تعهدات اعطایی/ایجادشده مربوط به مؤسسات دولتی، وابسته به دولت و شرکت‌های دولتی از شمول آیین‌نامه مذکور مستثنی شود.
بدیهی است این امر نافی لزوم اخذ مجوز از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران جهت انجام عملیات مجاز بانکی با مؤسسات و شرکت‌های مزبور از جمله اعطا/ ایجاد تسهیلات و تعهدات به آن‌ها – موضوع تکلیف مقرر در “ماده (۲۲) قانون عملیات بانکی بدون ربا (بهره)” – نمی‌باشد.

گروه بازارپول : بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران‌،طی بخشنامه ای به شبکه بانکی » متن ماده (۱۱) آیین‌نامه وصول مطالبات سررسیدگذشته، معوق و مشکوک‌الوصول مؤسسات اعتباری (ریالی و ارزی) » را اصلاح و متن زیر را جایگزین آن نمود .
ماده ۱۱- مؤسسه اعتباری به منظور تسهیل تسویه بدهی‌های غیرجاری مشتریان می‌تواند با رعایت قوانین و مقررات مربوط برای یک بار با استفاده از یکی از راهکارهای زیر یا ترکیبی از آن‌ها نسبت به تعیین تکلیف بدهی مشتری اقدام نماید:
الف- بخشش وجه‌التزام تأخیر تأدیه دین حداکثر به میزان مابه‌التفاوت نرخ وجه‌التزام تأخیر تأدیه دین با نرخ سود تسهیلات مندرج در قرارداد.
ب- تقسیط مجدد بدهی حداکثر به مدت پنج سال.
پ-امهال بدهی حداکثر به مدت شش ماه.»
آیین نامه تسهیلات و تعهدات کلان ابلاغ شد
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران طی بخشنامه ای « آیین نامه تسهیلات و تعهدات کلان را به کلیه‌ بانک‌های دولتی، غیردولتی (به استثنای بانک‌های قرض‌الحسنه رسالت و مهر ایران)، اعلام کرد .
وفق تصمیمات متخذه ، تسهیلات و تعهدات اعطایی/ایجادشده مربوط به مؤسسات دولتی، وابسته به دولت و شرکت‌های دولتی از شمول آیین‌نامه مذکور مستثنی شود.
بدیهی است این امر نافی لزوم اخذ مجوز از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران جهت انجام عملیات مجاز بانکی با مؤسسات و شرکت‌های مزبور از جمله اعطا/ ایجاد تسهیلات و تعهدات به آن‌ها – موضوع تکلیف مقرر در “ماده (۲۲) قانون عملیات بانکی بدون ربا (بهره)” – نمی‌باشد.

(Visited 1 times, 1 visits today)

لینک کوتاه مطلب : https://jahaneghtesad.com/?p=703