آهن آلات تا ۷۱ درصد گران شدند

0
۱۸۳ بازدید

در بین گروههای اجرایی نیز بیشترین نرخ تورم در همین دوره مربوط به گروه اجرایی«آهن آلات میلگرد پروفیل درب و پنجره و نرده» با ۷۱.۹ درصد افزایش و کمترین نرخ تورم با ۱۵.۷ درصد افزایش متعلق به گروه «شیشه» بوده است.

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، مطابق اعلام مرکز آمار ایران شاخص قیمت نهاده‌های ساختمان‌های مسکونی شهر تهران در فصل تابستان ۹۹ به عدد ۶۹۸.۸ رسید که این رقم نسبت به شاخص فصل قبل (۵۳۶.۵) بالغ بر ۳۰.۳ درصد افزایش داشته است.

درصد تغییرات شاخص قیمت نسبت به فصل مشابه سال قبل معادل ۷۱.۴ درصد بوده است که نسبت به همین اطلاع در فصل قبل (۳۱.۹) بالغ بر ۳۹.۵ واحد درصد افزایش داشته است.

در بین تمامی گروههای اجرایی، گروه «آهن آلات میلگرد پروفیل درب و پنجره و نرده» با ۱۷۲.۲ درصد بیشترین تورم نقطه به نقطه را به خود اختصاص داده است. در همین دوره کمترین درصد تغییر نقطه به نقطه نیز مربوط به گروه اجرایی «شیشه» با ۳۱.۳ درصد افزایش بوده است.

بر اساس این گزارش درصد تغییرات میانگین شاخص چهار فصل منتهی به فصل تابستان امسال نسبت به میانگین شاخص چهار فصل منتهی به تابستان سال گذشته (تورم سالانه)، معادل ۴۰.۸ درصد بوده که نسبت به همین اطلاع در فصل قبل (۲۹.۳) بالغ بر ۱۱.۵ واحد درصد افزایش داشته است.

بیشترین نرخ تورم شاخص کل در یک سال گذشته مربوط به پاییز ۹۸ است که معادل با ۴۲.۲درصد و کمترین نرخ تورم سالانه مربوط به بهار ١٣٩٩امسال معادل ۲۹.۳ درصد بوده است.

در بین گروههای اجرایی نیز بیشترین نرخ تورم در همین دوره مربوط به گروه اجرایی«آهن آلات میلگرد پروفیل درب و پنجره و نرده» با ۷۱.۹ درصد افزایش و کمترین نرخ تورم با ۱۵.۷ درصد افزایش متعلق به گروه «شیشه» بوده است.

تورم فصلی
درصد تغییرات شاخص قیمت کل نهاده‌های ساختمانی در تابستان امسال نسبت به فصل قبل معادل ۳۰.۳ درصد بوده است که نسبت به همین اطلاع در فصل قبل (١٧.٣) بالغ بر ۱۳ واحد درصد افزایش داشته است. بیشترین تورم فصلی در طول یک سال گذشته مربوط به همین فصل و کمترین درصد تغییر فصلی شاخص کل مربوط به پاییز ۹۸ با ۳.۴ درصد تغییر بوده است.

در همین فصل در بین گروههای اجرایی، بیشترین درصد تغییر فصلی مربوط به گروه اجرایی «آهن آلات میلگرد پروفیل درب و پنجره و نرده» با ۶۳.۹ درصد افزایش و کمترین درصد تغییر نیز مربوط به گروه اجرایی «خدمات» با ۵.۵ درصد افزایش بوده است.

(Visited 1 times, 1 visits today)

لینک کوتاه مطلب : https://jahaneghtesad.com/?p=117920