آمار گمرک از مبادلات سال ۹۲ ‏/ تجارت خاجی ایران از مرز ۹۲ میلیارد دلار گذشت

0
۷۱۹ بازدید

گروه بازار: تجارت خارجی ایران در سال گذشته از مرز ۹۲ میلیارد و ۴۰۰میلیون دلار گذشت و از مجموع این رقم ۴۱ میلیارد و ۶۲۸ میلیون دلار انواع کالا با احتساب میعانات گازی و بدون احتساب نفت ،گاز و تجارت چمدانی صادر و در مقابل ۵۰ میلیارد و ۸۱۸ میلیون دلار انواع کالا از سایر کشورها وارد شد.‏
به گزارش جهان اقتصاد، دفتر فناوری اطلاعات و ارتباطات گمرک اعلام کرد: صادرات غیر نفتی ایران در ماههای پایانی سال گذشته بهبود یافت و در مجموع ۴۳ صدم درصد افزایش داشت. همچنین میزان واردات ایران در سال ۱۳۹۲در مجموع به ۵۰ میلیارد و ۸۱۸ میلیون دلار رسید که ارزش واردات کشورمان در سال گذشته ۴ و ۹۲ صدم درصد در مقایسه با سال ۱۳۹۱ کاهش داشته است.‏
وزن صادرات غیر نفتی ایران در سال گذشته به ۹۲ میلیون و ۹۲۷ هزار تن رسید و وزن صادرات غیر نفتی ایران در سال گذشته به میزان ۱۶و۷۹ صدم درصد افزایش داشت. همچنین میزان وزنی کالاهای وارداتی در سال گذشته به ۳۳میلیون و ۵۶۸ هزار تن رسید که از این حیث ۱۴ و ۹۸ صدم درصد کاهش داشته است.‏
‏***صادرات
اقلام عمده صادراتی در سال ۱۳۹۲ به ترتیب شامل “پروپان مایع شده درظروف یکهزا ر سانتی متر مکعب وبیشتر” به ارزش یک میلیارد و ۲۱۲ میلیون دلار و سهم ارزشی ۳و۸۷صدم درصد، “قیرنفت” به ارزش یک میلیارد و ۱۵۳ میلیون دلار و سهم ارزشی ۳ و۶۸صدم درصد، “متانول ” به ارزش یک میلیارد و ۴۱ میلیون دلار و سهم ارزشی ۳ و۳۲صدم درصد بود.‏
عمده صادرات کشور نیز طی دوازده ماهه سال ۱۳۹۲ به ترتیب به کشورهای “چین” با ۳۴ میلیون و۵۰۲هزارتن و ارزش ۷ میلیاردو ۴۳۲میلیون دلار یا ۴۳ درصد سهم وزنی و ۲۴ درصد سهم ارزشی، “عراق” با ۱۶ میلیون و ۹۱۹هزارتن و ارزش ۵ میلیارد و۹۵۰میلیون دلار یا ۲۱ درصد سهم وزنی و ۱۹درصد سهم ارزشی، “امارات متحده عربی” با ۵,۷۸۹ هزارتن و ارزش ۳,۶۲۷ میلیون دلار یا ۷ درصد سهم وزنی و ۱۲ درصد سهم ارزشی، “هند” با ۴ میلیون و۸۳۰هزارتن و ارزش ۲ میلیاردو۴۱۸میلیون دلار یا ۶ درصد سهم وزنی و ۸ درصد سهم ارزشی و “افغانستان” با ۳ میلیون و ۳۴۶هزارتن و ارزش ۲ میلیارد و۴۱۷میلیون دلار یا ۴ درصد سهم وزنی و ۸ درصد سهم ارزشی صورت گرفته است.‏
متوسط قیمت هر تن کالای صادراتی در سال گذشته ۳۹۱ دلار بوده که نسبت به مدت مشابه سال قبل کاهش ۱۶ درصدی در ارزش دلاری داشته است.‏
‏***واردات
اقلام عمده وارداتی طی دوازده ماهه سال ۱۳۹۲ به ترتیب شامل “وسایل نقلیه باموتور پیستونی درونسوزتناوبی جرقه ای -احتراقی باحجم سیلندر ۱۰۰۰تا۱۵۰۰ سانتیمتر مکعب” به ارزش ۲میلیاردو۸۰۳ میلیون دلار میلیون دلار و سهم ارزشی ۵ و ۵۲ صدم درصد، “برنج” به ارزش ۲میلیارد و ۳۰۰میلیون دلار و سهم ارزشی ۴ و۵۳صدم درصد، “کنجاله و سایر آخال‌های جامد” به ارزش یک میلیارد و ۸۲۷ میلیون دلار و سهم ارزشی ۳و۶دهم درصد، “دانه ذرت دامی ” به ارزش یک میلیاردو۵۲۷ میلیون دلار و سهم ارزشی ۳ درصد، “دانه گندم سخت”به ارزش یک میلیارد و ۲۷۳ میلیون دلار و سهم ارزشی ۲ و ۵۱صدم درصدبوده است.‏
عمده واردات کشور طی دوازده ماهه سال ۱۳۹۲ به ترتیب از کشورهای “امارات متحده عربی” با ۶میلیون و ۹۳ هزارتن و ارزش ۱۱میلیارد و ۸۵۲ میلیون دلار و ۱۸ درصد سهم وزنی و ۲۳ درصد سهم ارزشی، “چین” با۴میلیون و ۵۱۳ هزارتن و ارزش ۹ میلیارد و ۶۶۴ میلیون دلار و ۱۳ درصد سهم وزنی و ۱۹ درصد سهم ارزشی، “هند” با ۳میلیون و۶۸۹ هزارتن و ارزش ۴میلیارد و ۳۱۰ میلیون دلار و ۱۱ درصد سهم وزنی و ۸ درصد سهم ارزشی، “جمهوری کره” بایک میلیون و ۶۸۶ هزارتن و ارزش ۳میلیاردو۸۵۵ میلیون دلار و ۵ درصد سهم وزنی و ۷و۵۹صدم درصد سهم ارزشی و “ترکیه” با۲میلیون و ۷۱۷ هزارتن و ارزش ۳میلیارد و ۶۴۷ میلیون دلارو ۸ درصد سهم وزنی و ۷ درصد سهم ارزشی انجام گرفته است.‏
همچنین متوسط قیمت هر تن کالای وارداتی در سال گذشته ۱,۵۱۴ دلار بوده که نسبت به مدت مشابه سال قبل افزایش ۱۲ درصدی در ارزش دلاری داشته است.‏

گروه بازار: تجارت خارجی ایران در سال گذشته از مرز ۹۲ میلیارد و ۴۰۰میلیون دلار گذشت و از مجموع این رقم ۴۱ میلیارد و ۶۲۸ میلیون دلار انواع کالا با احتساب میعانات گازی و بدون احتساب نفت ،گاز و تجارت چمدانی صادر و در مقابل ۵۰ میلیارد و ۸۱۸ میلیون دلار انواع کالا از سایر کشورها وارد شد.‏
به گزارش جهان اقتصاد، دفتر فناوری اطلاعات و ارتباطات گمرک اعلام کرد: صادرات غیر نفتی ایران در ماههای پایانی سال گذشته بهبود یافت و در مجموع ۴۳ صدم درصد افزایش داشت. همچنین میزان واردات ایران در سال ۱۳۹۲در مجموع به ۵۰ میلیارد و ۸۱۸ میلیون دلار رسید که ارزش واردات کشورمان در سال گذشته ۴ و ۹۲ صدم درصد در مقایسه با سال ۱۳۹۱ کاهش داشته است.‏
وزن صادرات غیر نفتی ایران در سال گذشته به ۹۲ میلیون و ۹۲۷ هزار تن رسید و وزن صادرات غیر نفتی ایران در سال گذشته به میزان ۱۶و۷۹ صدم درصد افزایش داشت. همچنین میزان وزنی کالاهای وارداتی در سال گذشته به ۳۳میلیون و ۵۶۸ هزار تن رسید که از این حیث ۱۴ و ۹۸ صدم درصد کاهش داشته است.‏
‏***صادرات
اقلام عمده صادراتی در سال ۱۳۹۲ به ترتیب شامل “پروپان مایع شده درظروف یکهزا ر سانتی متر مکعب وبیشتر” به ارزش یک میلیارد و ۲۱۲ میلیون دلار و سهم ارزشی ۳و۸۷صدم درصد، “قیرنفت” به ارزش یک میلیارد و ۱۵۳ میلیون دلار و سهم ارزشی ۳ و۶۸صدم درصد، “متانول ” به ارزش یک میلیارد و ۴۱ میلیون دلار و سهم ارزشی ۳ و۳۲صدم درصد بود.‏
عمده صادرات کشور نیز طی دوازده ماهه سال ۱۳۹۲ به ترتیب به کشورهای “چین” با ۳۴ میلیون و۵۰۲هزارتن و ارزش ۷ میلیاردو ۴۳۲میلیون دلار یا ۴۳ درصد سهم وزنی و ۲۴ درصد سهم ارزشی، “عراق” با ۱۶ میلیون و ۹۱۹هزارتن و ارزش ۵ میلیارد و۹۵۰میلیون دلار یا ۲۱ درصد سهم وزنی و ۱۹درصد سهم ارزشی، “امارات متحده عربی” با ۵,۷۸۹ هزارتن و ارزش ۳,۶۲۷ میلیون دلار یا ۷ درصد سهم وزنی و ۱۲ درصد سهم ارزشی، “هند” با ۴ میلیون و۸۳۰هزارتن و ارزش ۲ میلیاردو۴۱۸میلیون دلار یا ۶ درصد سهم وزنی و ۸ درصد سهم ارزشی و “افغانستان” با ۳ میلیون و ۳۴۶هزارتن و ارزش ۲ میلیارد و۴۱۷میلیون دلار یا ۴ درصد سهم وزنی و ۸ درصد سهم ارزشی صورت گرفته است.‏
متوسط قیمت هر تن کالای صادراتی در سال گذشته ۳۹۱ دلار بوده که نسبت به مدت مشابه سال قبل کاهش ۱۶ درصدی در ارزش دلاری داشته است.‏
‏***واردات
اقلام عمده وارداتی طی دوازده ماهه سال ۱۳۹۲ به ترتیب شامل “وسایل نقلیه باموتور پیستونی درونسوزتناوبی جرقه ای -احتراقی باحجم سیلندر ۱۰۰۰تا۱۵۰۰ سانتیمتر مکعب” به ارزش ۲میلیاردو۸۰۳ میلیون دلار میلیون دلار و سهم ارزشی ۵ و ۵۲ صدم درصد، “برنج” به ارزش ۲میلیارد و ۳۰۰میلیون دلار و سهم ارزشی ۴ و۵۳صدم درصد، “کنجاله و سایر آخال‌های جامد” به ارزش یک میلیارد و ۸۲۷ میلیون دلار و سهم ارزشی ۳و۶دهم درصد، “دانه ذرت دامی ” به ارزش یک میلیاردو۵۲۷ میلیون دلار و سهم ارزشی ۳ درصد، “دانه گندم سخت”به ارزش یک میلیارد و ۲۷۳ میلیون دلار و سهم ارزشی ۲ و ۵۱صدم درصدبوده است.‏
عمده واردات کشور طی دوازده ماهه سال ۱۳۹۲ به ترتیب از کشورهای “امارات متحده عربی” با ۶میلیون و ۹۳ هزارتن و ارزش ۱۱میلیارد و ۸۵۲ میلیون دلار و ۱۸ درصد سهم وزنی و ۲۳ درصد سهم ارزشی، “چین” با۴میلیون و ۵۱۳ هزارتن و ارزش ۹ میلیارد و ۶۶۴ میلیون دلار و ۱۳ درصد سهم وزنی و ۱۹ درصد سهم ارزشی، “هند” با ۳میلیون و۶۸۹ هزارتن و ارزش ۴میلیارد و ۳۱۰ میلیون دلار و ۱۱ درصد سهم وزنی و ۸ درصد سهم ارزشی، “جمهوری کره” بایک میلیون و ۶۸۶ هزارتن و ارزش ۳میلیاردو۸۵۵ میلیون دلار و ۵ درصد سهم وزنی و ۷و۵۹صدم درصد سهم ارزشی و “ترکیه” با۲میلیون و ۷۱۷ هزارتن و ارزش ۳میلیارد و ۶۴۷ میلیون دلارو ۸ درصد سهم وزنی و ۷ درصد سهم ارزشی انجام گرفته است.‏
همچنین متوسط قیمت هر تن کالای وارداتی در سال گذشته ۱,۵۱۴ دلار بوده که نسبت به مدت مشابه سال قبل افزایش ۱۲ درصدی در ارزش دلاری داشته است.‏

(Visited 1 times, 1 visits today)

لینک کوتاه مطلب : https://jahaneghtesad.com/?p=823