کد خبر: 3111
تاریخ انتشار: ۱۷ تیر ۱۳۹۳

آمار جدید از واحدهای صنعتی تعطیل شده

آمار جدید از واحدهای صنعتی تعطیل شده

معاون وزير صنعت، معدن و تجارت با اشاره به برنامه دولت براي خروج صنايع کوچک از رکود گفت: صنايع کوچک در قالب سه اولويت بندي مورد حمايت دولت قرار مي گيرند‎.‎

سيد محمدعلي سيدابريشمي در گفتگو با مهر گفت: عمده واحدهايي که در شهرک هاي صنعتي مستقر هستند، صنايع کوچک به شمار مي روند و متعلق به بخش خصوصي هستند؛ اما در سال هاي اخير، متاسفانه توجه کافي به واحدهاي صنعتي کوچک صورت نگرفته و به مرور با مشکلاتي که در رابطه با ورود کالاهاي رقيب و رقابت با شرکت هاي بزرگ، دچار مشکل شده اند‎.‎
معاون وزير صنعت، معدن و تجارت افزود: مشکل اساسي که هم اکنون اين واحدها با آن روبرو هستند، موضوع نقدينگي است؛ به نحوي که 71 درصد واحدهاي موجود در شهرک هاي صنعتي، منتهي به نياز به نقدينگي مي شود‎.‎
وي تصريح کرد: تلاش دولت در جهت اين است که بعد از حل مساله تورم، مشکل رکود را در رابطه با اين واحدها در کنار تامين نقدينگي حل کند، به نحوي که با استفاده از ظرفيت هاي صندوق توسعه صنايع کوچک و بانکها بتوان اين نياز را مرتفع کرد‎.‎
سيدابريشمي ادامه داد: در اين راستا صنايع کوچک دسته بندي شده اند که بر اساس اين دسته بندي مشخص شده، از 62 هزار واحد مستقر در شهرکهاي صنعتي، 31 هزار واحد به بهره برداري رسيده است؛ اما حدود 5400 واحد از اين صنايع، به خصوص در فاصله سال هاي 84 تا 91 متوقف شده اند‎.‎
وي اظهار داشت: اولين برنامه براي خروج واحدهاي توليدي از رکود، راه اندازي و به دور توليد آوردن آن واحدهايي است که محصولات رقابتي دارند و قابل عرضه به بازار هستند و بنابراين اولين برنامه ما براي خروج از رکود اين واحدها است‎.‎
به گفته معاون وزير صنعت، معدن، مرحله بعد خروج از رکود براي واحدهايي است که هم اکنون با زير 50 درصد ظرفيت کار مي کنند و امکاناتي بايد براي آنها فراهم شود تا بتوان 20 درصد آنها را به شرايط عادي باز گرداند‎.‎
وي تصريح کرد: اولويت بعدي 30 هزار واحدي است که  هم اکنون در قالب قرارداد با سازمان صنايع کوچک و شهرک هاي صنعتي، سرمايه گذاري را آغاز کرده اند؛ در واقع اين واحدها نياز دارند که از تسهيلات بانکي براي تامين ماشين آلات و تکميل ساخت و ساز در شهرک ها استفاده کنند‎.‎
سيدابريشمي ادامه داد: برنامه اين است که اين واحدها را که بالاي 50 درصد ساخت و ساز را انجام داده اند و پروژه هايشان پيشرفت دارد به بهره برداري برسانيم‎.‎