آمار بانک مرکزی از سال ۹۲ نشان داد: رشد ۵.۵ درصدی وجه نقد در بازار پول

0
۲۸۲ بازدید

در پایان سال گذشته اسکناس و مسکوک در جریان به بیش از ۳۹ هزار میلیارد تومان رسید و حجم ایران چک های تحویلی به اتاق اسناد پایاپای بانکی صفر بود.

اسکناس و مسکوک در کنار ایران چک‌های بانک مرکزی به عنوان ابزارهای نقد پرداخت در کشور هستند. این در حالی است که با لحاظ ایران چک های بانک مرکزی، آمار اسکناس و مسکوک در جریان (در دست اشخاص و نزد بانکها) تا پایان سال ۱۳۹۲ به حدود ۳۹ هزار و ۱۰۰ میلیارد تومان رسیده است.براین اساس مبلغ کل اسکناس و مسکوک در جریان در پایان سال ۱۳۹۲ نسبت به همین مدت در سال ۱۳۹۱ حدود ۵.۵ درصد رشد دارد.اما رقم اسکناس و مسکوک در دست اشخاص با احتساب ایران چک بانک مرکزی با ۱.۶ درصد رشد از ۳۳ هزار میلیارد تومان در پایان سال ۱۳۹۱ به بیش از ۳۳ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان در انتهای سال گذشته رسید.

بانک مرکزی در گزارش خود از آخرین تحولات اقتصادی سال ۱۳۹۲ در این باره توضیح داده که به دلیل رشد اندک این متغیر در سال گذشته در مقایسه با ارقام مشابه سالهای قبل،سهم اسکناس و مسکوک در دست اشخاص از نقدینگی با ۱۱.۶ درصد کاهش نسبت به پایان سال قبل از آن به ۵.۶ درصد رسیده است.همچنین سهم این متغیر از حجم پول از ۲۹ درصد در پایان سال ۱۳۹۱ به ۲۸.۱ درصد در سال گذشته کاهش یافته است.بنابر داده های بانک مرکزی، در سال قبل تعداد اسناد مبادله شده در اتاق پایاپای اسناد بانکی با ۱.۱ درصد رشد در مقایسه با سال ۱۳۹۱ به ۱۱۹.۳ میلیون فقره رسید.در عین حال مجموع ارزش اسناد مبادله شده نیز با ۲۲ درصد افزایش نسبت به سال قبل ۱۷۹۴ هزار میلیارد تومان بوده که با انتشار ایران چک های بانک مرکزی به جای چک پول های صادره شامل بانک چک و ایران چک، حجم کل ایران چک های تحویلی به اتاق پایاپای اسناد بانکی در سال ۱۳۹۲ به صفر رسید. 

(Visited 1 times, 1 visits today)

لینک کوتاه مطلب : https://jahaneghtesad.com/?p=8405