کد خبر: 3036
تاریخ انتشار: ۱۵ تیر ۱۳۹۳

آمادگی دومین بانک برای آسیب شناسی بانکداری

آمادگی دومین بانک برای آسیب شناسی بانکداری

ایستانیوز:رئیس مرکز پژوهش های مجلس آسیب شناسی نظام بانکی را از ضروریات اقتصاد ایران دانست و نقش بانک ها در بهبود و رشد تولید ملی و انتقال نقدینگی به این سمت را بسیار حائز اهمیت برشمرد

محمدعلی سهمانی رئیس هیات مدیره و مدیرعامل بانک توسعه تعاون، روز گذشته (شنبه) با حضور در مرکز پژوهش‌های مجلس با کاظم جلالی رئیس این مرکز دیدار و گفتگو کرد.
کاظم جلالی در این نشست با اشاره به همکاری مرکز پژوهش‌های مجلس با برخی از بانک‌ها، آسیب شناسی نظام بانکی را از ضروریات اقتصاد ایران دانست.
وی با تاکید بر لزوم همکاری کارشناسی و پژوهشی مرکز پژوهش‌های مجلس و بانک توسعه تعاون، نقش بانک‌ها در بهبود و رشد تولید ملی و انتقال نقدینگی به این سمت را بسیار حائز اهمیت برشمرد.
رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس نقش بانک‌ها در تحقق سیاست اقتصاد مقاومتی را مهم خواند و بر کار کارشناسی و پژوهشی روی عملکرد سیستم بانکی کشور تاکید کرد.
سهمانی رئیس هیات مدیره و مدیرعامل بانک توسعه تعاون نیز در این دیدار با اشاره به عملکرد و گزارش‌های کارشناسی مرکز پژوهش‌های مجلس بر همکاری و تعامل با این مرکز تاکید کرد.
گفتنی است در این دیدار مدیرعامل بانک توسعه تعاون گزارشی از عملکرد حضور خود در این بانک و اقداماتی که در حوزه فعالیت‌های بانکی انجام داده است را ارائه نمود.