کد خبر: 10429
تاریخ انتشار: ۲۹ بهمن ۱۳۹۳

آغاز چابک سازی بورس با بروز رسانی قوانین کهنه

آغاز چابک سازی بورس با بروز رسانی قوانین کهنه

با تصميم متولي بازار سرمايه

حجم مبناي شرکت‌هاي بزرگ بورسي کاهش يافت‏

رضا امامي - با تصويب هيات مديره سازمان بورس و اوراق بهادار، حجم مبناي کليه شرکت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران 4 در 10 هزار تعداد سهام شرکت تعيين شد.‎‏ با تصويب هيأت مديره سازمان بورس و اوراق بهادار، حجم مبناي کليه شرکت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران 4 در 10 هزار تعداد سهام شرکت تعيين شد. همچنين حداکثر ارزش حجم مبنا 10 ميليارد ريال و حداقل آن 500 ميليون ريال است که تعداد آن بر اساس قيمت پاياني سهم در آخرين روز معاملاتي هر هفته محاسبه و از اولين روز معاملاتي هفته بعد اعمال مي شود.‎

بر اساس اين گزارش ، شرکت ها به لحاظ حجم مبنا داراي طبقات مختلفي بودند که ضريب محاسبه حجم مبناي برخي از اين شرکت ها 8 در ده هزار و برخي ديگر 3 در ده هزار بود که با توجه به اين مصوبه، تمام ضرايب حجم مبنا، يکنواخت و همگي در مضرب 4 در ده هزار شد و به صورت متوسط، ضريب حجم مبناي اکثر شرکت ها کاهش پيدا کرد.‎‏ ضرايب حجم مبناي شرکت هاي دسته 5 و 8 در ده هزار با اين مصوبه، با کاهش حجم مبنا رو به رو مي شوند و از طرف ديگر ارزش حجم مبناي شرکت ها در سقف يک ميليارد تومان تعيين شده که باعث مي شود شرکت هايي که هم اکنون ارزش حجم مبنايي بيش از يک ميليارد تومان دارند به اين رقم کاهش پيدا کنند.‎

در اين باره يک مقام مسئول در سازمان بورس گفته که سقف تعيين شده متناسب است با ارزش حجم مبنا و اگر شرکت هاي بزرگ به اندازه يک ميليارد تومان در روز گردش معاملاتي داشته باشند، حجم مبنا را کامل خواهند کرد و ديگر نيازي نيست که به ارقام بالاتر معامله کنند که اين امر موجب روان شدن سهام شرکت هاي بزرگ در بازار خواهد شد.‎‏ کف تعيين شده حجم مبنا نيز به ميزان 50 ميليون تومان اعلام شده است که باعث مي شود يک حداقل معقولي از ارزش معاملاتي براي شرکت هاي کوچک در نظر گرفته شود.‎

از سويي ديگر مرتضي محمد آبادي ، معامله گر و فعال بازار سرمايه با استقبال از تصميم متوليان بازار سرمايه براي يکسان سازي حجم مبنا در بورس، در گفتگو با "جهان اقتصاد" عنوان کرد: گرچه اين اقدام مي تواند افت اندک شاخص کل بورس را در بر داشته باشد اما کاهش هر چه بيشتر حجم مبنا به چابک تر شدن بورس و شادابي فضاي کلي معاملات منتهي خواهد شد. به  گفته وي در حال حاضر سهم هايي در بازار وجود دارند که با وجود ارزندگي اما تقاضا براي آنها وجود ندارد چرا که به دليل حجم مبناي بالا معامله گران جرات خريداري سهم را ندارند. بورس به عنوان دماسنج اقتصاد بازتاب دهنده تصميم هاي اقتصادي در سطح کلان مدريت کشور است اما وجود حجم مبناي بالا براي سهام شرکت ها امکان ظهور و بروز فوري اثر اين تصميمات بر بورس تهران به عنوان آيينه تمام نماي اقتصاد ايران کم رنگ تر مي شود. براساس اين مصوبه که از شنبه، دوم اسفند اجرايي مي شود، حداکثر ارزش حجم مبنا 10 ميليارد ريال و حداقل آن 500 ميليون ريال است که تعداد آن بر اساس قيمت پاياني سهم در آخرين روز معاملاتي هر هفته محاسبه و از اولين روز معاملاتي هفته بعد اعمال مي شود.‎