آغاز طرح آموزش‌های ویژه برای اشتغال

0
۶۹۷ بازدید

گروه توسعه: معاون وزیر کار با اشاره به برنامه ریزی هایی برای انجام هدایت شغلی کارجویان جهت فراهم شدن شرایط ورود به بازار کار گفت: کارآفرینان باید وارد عرصه شوند.‏

کورش پرند گفت: اکنون زمانی است که باید به نهضت مهارت آموزی اندیشید و گفتمان خیرین اشتغال را برنامه ریزی کرد.‏
معاون وزیر کار با اشاره به حضور خیرین در بسیاری از زمینه ها اظهارداشت: می توان از این ظرفیت در زمینه مهارت آموزی نیز بهره برد. پرند همچنین از سازمان های مردم نهاد به عنوان عواملی اثرگذار نام برد که می توانند در زمینه پشتیبانی امر موثر باشند.‏
وی با اشاره به آغاز طرح کریدور تجاری سازی بر آموزش های جانبی نظیر مشاوره های شغلی تاکید کرد و گفت: رسیدن به وضعیت مطلوب با ارائه مشاوره و هدایت شغلی قوی ممکن است تا کارآموزان با دریافت آموزش های تخصصی، گواهینامه دوم خود را دریافت کنند و بتوانند با استفاده از تسهیلات صندوق ها وارد بازار کار شوند؛ بنابراین ضروری است که این الگو نهادینه شود.‏
پرند ادامه داد: این طرح را به قسمت های ایده پردازی، بررسی قابلیت اجرا، هدایت، تولید محصول و در نهایت تولید محصول تجاری تقسیم کرد.‏
معاون وزیر تعاون کار و رفاه با اشاره به برگزاری مسابقات ملی مهارت بیان داشت: باید کارآفرینان بزرگ کشور را وارد عرصه کرد چرا که اگرچه سازمان آموزش فنی و حرفه ای نخبگان مهارتی را شناسایی و تا حدودی هدایت می کند، اما به تنهایی کافی نیست.‏
پرند حضور کارآفرینان را یکی از عوامل جذب برترین های مهارتی دانست و بیان داشت: باید به بحث جذب نخبگان و استعدادهای مهارتی، بیشتر پرداخته شود.‏

(Visited 1 times, 1 visits today)

لینک کوتاه مطلب : https://jahaneghtesad.com/?p=6079