کد خبر: 2550
تاریخ انتشار: ۲۷ خرداد ۱۳۹۳
گروه : ایران

آغاز راستی آزمایی اطلاعات متقاضیان یارانه

آغاز راستی آزمایی اطلاعات متقاضیان یارانه

معاون برنامه ريزي و نظارت راهبردي رييس جمهور از درآمد 6200 ميليارد توماني حاصل از افزايش قيمت حامل‌هاي انرژي در فاز دوم هدفمندي‌ يارانه‌ها خبر داد.‏

محمدباقر نوبخت در نشست تشريح عملکرد 10 ماهه دولت با اشاره به اجراي فاز دوم هدفمندي‌ يارانه‌ها به عنوان يکي از دستاوردهاي دولت گفت: در مرحله دوم با افزايش قيمت حامل‌هاي انرژي بالاخص افزايش 300 توماني قيمت بنزين کل منابعي که دراختيار سازمان هدفمندي‌ يارانه‌ها قرار گفته شش هزار و 200 ميليارد تومان بود.‏
وي با اشاره به پرداخت يارانه نقدي در 22 ام هر ماه در سه ماه ابتدايي سالجاري گفت: طي اين سه مرحله حدود 10 هزار و 400 ميليارد تومان فقط به توزيع يارانه نقدي بين خانوارها اختصاص يافته است.‏
معاون برنامه ريزي و نظارت راهبردي رييس جمهور با بيان اين‌که در هر يک از اين مراحل 3500 ميليارد تومان يارانه نقدي توزيع کرده‌ايم، گفت: اين درحالي است که عده‌اي انصراف دادند.‏
نوبخت يادآور شد: با توجه به اين که کل منابع حاصله 6200 ميليارد تومان بود و ما 10 هزار و 400 ميليارد تومان را به پرداخت يارانه اختصاص داديم مبلغ 4200 ميليارد تومان باقيمانده را طبق مجوز قانون از خزانه عمومي برداشت کرده‌ايم.البته همه آن را هنوز تخصيص نداده‌ايم.‏