کد خبر: 4779
تاریخ انتشار: ۲۹ مرداد ۱۳۹۳

آخرین وضعیت پرونده های پذیرش شرکت ها در بورس

آخرین وضعیت پرونده های پذیرش شرکت ها در بورس

گروه بازارسرمایه :فهرست مدارک و مستنداتی که شرکت های متقاضی پذیرش به منظور تکمیل پرونده پذیرش باید در اختیار مدیریت پذیرش بورس قرار دهند منتشر شد

در این فهرست آخرین وضعیت پرونده های پذیرش و همچنین اقدامات حائز اهمیت برشمرده شده است.
بر این اساس شرکت های متقاضی پذیرش باید نسبت به رفع موارد یاد شده در بازه زمانی مقرر در دستورالعمل پذیرش اوراق بهادار در بورس اوراق بهادار تهران، اقدام به عمل آورند تا مقدمات درج نماد شرکت های پذیرش شده یا عرضه سهام شرکت های درج شده فراهم شود.
همچنین اسامی شرکت هایی همانند سیمان خوزستان و سرمایه گذاری و توسعه صنایع سیمان(سیدکو) که در آستانه عرضه اولیه سهام قرار دارند، به دلیل تکمیل پرونده و اخذ مستندات، در فهرست کسری مدارک آورده نشده است. زمانبندی عرضه سهام شرکت های یاد شده با هماهنگی سهامدار عمده و سازمان بورس و اوراق بهادار در موعد مناسب به اطلاع فعالان بازار خواهد رسید.
لازم به ذکر است مدارک مورد نیاز شرکتهایی که به تازگی درخواست پذیرش خود را مطرح کرده اند و در مرحله بررسی اولیه قرار دارند، پس از شروع فرآیند پذیرش، در اطلاعیه های بعدی منعکس خواهد شد.