آخرین وضعیت سهام شناور آزاد شرکت ها

0
۲۴۳ بازدید

بر اساس آخرین محاسبات مربوط به سه ماهه سوم سال ۱۳۹۳ متوسط درصد سهام شناور آزاد شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران به ۲۱.۷۳ درصد رسید.قربان ادبی کارشناس مسئول مدیریت ناشران با بیان مطلب فوق گفت: بر اساس آخرین محاسبات مربوط به پایان آذرماه سال ۱۳۹۳ متوسط درصد سهام شناور آزاد شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران به ۲۱.۷۳ درصد رسید که نسبت به سه ماهه پیش یک دهم درصد افزایش و نسبت به ابتدای سال دو دهم درصد کاهش نشان می دهد. میانگین موزون سهام شناور آزاد با چهار دهم درصد کاهش نسبت به ابتدای سال به رقم ۱۹.۱۶ درصد رسید.وی گفت: در پایان آذر ۱۳۹۳ در مجموع از ۸۱۰ هزار میلیارد سهم شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران تعداد ۱۵۵ هزار میلیارد سهم شناور و آماده داد و ستد در بورس بوده است.

ادبی افزود: مطابق محاسبات منتشر شده میانگین ساده سهام شناور آزاد شرکتهای حاضر در تابلوی اصلی و فرعی بازار اول به ترتیب برابر با ۲۲.۳۳ و ۲۱.۴۸ درصد و میانگین وزنی آن در این دو تابلو به ترتیب برابر با ۱۹.۷۶ و ۲۲.۹۱ درصد بوده است. بر این اساس، درصد سهام شناور آزاد در تابلوی اصلی بازار اول نسبت به ابتدای سال نزدیک به یک درصد کاهش یافته اما میانگین ساده سهام شناور آزاد در تابلوی فرعی بازار اول در این دوره کاهش چندانی نداشته و میانگین وزنی آن نیز شش دهم درصد افزایش را نسبت به ابتدای سال نشان می دهد.وی اظهار داشت: در بازار دوم، در حالیکه میانگین ساده سهام شناور آزاد در پایان سه ماهه سوم ۱۳۹۳ نسبت به ابتدای سال تغییری نداشته، میانگین وزنی آن یک درصد کاهش یافته است و با توجه به اینکه حداقل درصد سهام شناور آزاد در بازارهای مختلف بورس های جهانی بین ۱۰ تا ۲۵ درصد می باشد، به نظر می رسد با وجود تغییرات دوره ای در میزان سهام شناور آزاد شرکتهای حاضر در بورس اوراق بهادار تهران، میزان آن از استانداردهای جهانی پیروی می کند.

(Visited 1 times, 1 visits today)

لینک کوتاه مطلب : https://jahaneghtesad.com/?p=9301