کد خبر: 4607
تاریخ انتشار: ۲۶ مرداد ۱۳۹۳

آخرین آمار از مانده کل سپرده‌ها و تسهیلات

آخرین آمار از مانده کل سپرده‌ها و تسهیلات

گروه بازارپول : بانک‌ مرکزی آخرین آمار از مانده کل سپرده‌ها و تسهیلات بانکی را اعلام کرد

بر اساس این آمار که تا پایان اسفندماه سال گذشته را پوشش می‌دهد، میزان کل سپرده‌های بانکی تا پایان سال گذشته به حدود ۶۸۴ هزار و ۴۱۷ میلیارد تومان رسیده و مانده کل تسهیلات پرداخت شده از سوی سیستم بانکی نیز حدود
۵۷۱ هزار و ۹۲۶ میلیارد تومان اعلام شده است. علاوه‌بر این، مانده کل سپرده‌ها با کسری قانونی در سیستم بانکی کشور نیز تا پایان اسفندماه به حدود ۶۰۸ هزار و ۱۱۱ میلیارد تومان رسیده است. «دنیای اقتصاد» در روزهای آینده این آمارها را به‌صورت تفصیلی مورد بررسی قرار خواهد داد.
کاهش میزان بدهی خارجی کشور به ۶.۶میلیارد دلار
بانک‌مرکزی آمار جدید بدهی‌های خارجی (تعهدات بالفعل) کشور را در پایان فروردین‌ماه سال‌جاری اعلام کرد.
طبق این آمار که بر اساس سررسید اولیه بدهی‌ها تهیه شده، تا پایان فروردین‌ماه حجم بدهی‌های خارجی «کوتاه‌مدت» کشور به میزان ۸۳۴ میلیون دلار اعلام شده و میزان بدهی‌های خارجی «میان‌مدت و بلندمدت» کشور نیز معادل ۵ میلیارد و ۸۲۰ میلیون دلار مشخص شده است. بر این اساس، حجم کل بدهی‌های خارجی کشور تا پایان این ماه به میزان ۶ میلیارد و ۶۵۴ میلیون دلار اعلام شده است. مقایسه این آمار با آمار قبلی که حجم کلی بدهی‌های خارجی را تا پایان سال گذشته مشخص می‌کرد، بیانگر کاهش اندکی به میزان یک میلیون دلار در میزان کل بدهی‌های خارجی در فروردین‌ماه است. حجم کل بدهی‌های خارجی در پایان سال ۱۳۹۱، به میزان ۷ میلیارد و ۳۸۰ میلیون دلار اعلام شده بود.