کد خبر: 6433
تاریخ انتشار: ۱۰ آبان ۱۳۹۳

آخرین وضعیت توقف نماد معاملاتی پالایشی ها در تالار حافظ‏

آخرین وضعیت توقف نماد معاملاتی پالایشی ها در تالار حافظ‏

علت توقف نمادهاي فرابورسي( بيش از 7 روز) و اقدامات صورت گرفته و در حال پيگيري از سوي اداره نظارت بر ناشران فرابورسي اعلام شد.

بر اين اساس، پالايش نفت تهران با نماد "شتران"، که از تاريخ 28 فروردين ماه 93 به علت عدم ارائه پيش بيني سود هر سهم سال 93 با سرمايه جديد(با توجه به افزايش سرمايه) و صورت هاي مالي ميان دوره اي 3 ماهه منتهي به 31 خرداد ماه 93 متوقف شده است که ارسال پيش بيني سود هر سهم سال 93 با سرمايه جديد و ارائه صورت هاي مالي ميان دوره اي 3 و 6 ماهه سال مالي 93، نماد اين شرکت را بازگشايي خواهد کرد.‏

شرکت پالايش نفت لاوان با نماد "شاوان"، ازتاريخ 30 تير ماه 1393 به علت، عدم ارائه اطلاعات و صورتهاي مالي ميان دوره اي 3ماهه منتهي به 31 خرداد امسال، پيش بيني سود هر سهم سال 93 بر اساس عملکرد واقعي 3ماهه متوقف شده است که پيش بيني مي شود با ارائه صورتهاي مالي ميان دوره اي 3و6ماهه سال مالي 93 و آخرين پيش بيني سود هر سهم سال 93 نماد شرکت مجددا بازگشايي شود.‏

پالايش نفت شيراز با نماد "شراز" که از تاريخ 30 تيرماه 93 به علت عدم ارائه اطلاعات و صورتهاي مالي ميان دوره اي 3ماهه منتهي به 31 خرداد امسال و پيش بيني سود هر سهم سال 93 بر اساس عملکرد واقعي 3ماهه متوقف شده است با ارائه صورتهاي مالي ميان دوره اي 3 و 6ماهه سال مالي 93 و آخرين پيش بيني سود هر سهم سال مالي 93 معاملات را از سرخواهد گرفت.سازمان بورس به توقف ساير نمادهاي معاملاتي نيز اشاره کرده و گفته است: سيمان لار سبزوار، با نماد "سبزوا" از روز 15 مرداد ماه 93 به علت تعديل با اهميت به موجب ارائه اطلاعات 6 ماهه حسابرسي شده منتهي به 29 اسفند92 به مبلغ (278) ريال به ازاء هر سهم، علي رغم ارائه پيش بيني سود هر سهم سال مالي 93 به مبلغ 46 ريال متوقف شده است که مکاتباتي در اين خصوص نيز با شرکت صورت گرفته است و پيش بيني مي شود ارائه عملکرد واقعي سال مالي 93 و همچنين پيش بيني سال مالي 94 نماد شرکت را دوباره براي معاملات در فرابورس آماده کند.‏

سازمان بورس اعلام کرده ؛ شرکت مهندسي صنعتي روان فن آور با نماد "خفناور" از تاريخ 14 مهرماه 93 به دليل اعلام شرکت مبني بر تعديل با اهميت پيش بيني سود هر سهم سال 93(68 درصد) متوقف شده و پيگيري ها جهت دريافت اظهار نظر حسابرسي در خصوص تعديل پيش بيني عملکرد سال 93 ادامه دارد. به نظر مي رسد ارائه پيش بيني حسابرسي شده تعديل مالي سال 93 اين شرکت، نماد اين شرکت را دوباره به فرابورس بازگرداند.‏

همچنين بانک سرمايه با نماد "سمايه"، از تاريخ 29 تيرماه 93 به دليل برگزاري مجمع عمومي فوق العاده و عادي ساليانه و همچنين تقسيم سود با وجود عدم ثبت افزايش سرمايه با توجه به اخطارهاي مکرر سازمان بورس، با توقف نماد همراه بوده است که حل و فصل تقسيم سود در مجمع عمومي عادي ساليانه با توجه به عدم ثبت افزايش سرمايه مي تواند نماد اين شرکت را دوباره به بازار براي معاملات بازگرداند.‏