کد خبر: 5389
تاریخ انتشار: ۳۱ شهریور ۱۳۹۳
گروه : جهان انرژی

آبیاری به روش مادها در قرن ۲۱ !‏

آبیاری به روش مادها در قرن ۲۱ !‏

‏عصرايران - واقعيت اين است که ما در سال هاي گذشته چنان درگير ترويج فرهنگ صرفه جويي آب در مناطق شهري بوديم و برايش کليپ هاي تلويزيوني مي ساختيم يا بر سر قيمت آب شرب، چانه مي زديم که يادمان رفت 92 درصد آب کشور در بخش کشاورزي مصرف مي شود و فاجعه نيز دقيقاً همين جاست.‏
عكس را ببينيد: نه يک بمب عظيم الجثه اين گودال ها را به وجود آورده ، نه دستگاه هاي حفاري زمين را کنده اند و نه با يک حفره بزرگ طبيعي مواجه هستيم.‏
اين عکس که چند روز قبل در حوالي همدان گرفته شده اند نشست زمين را در اين منطقه نشان مي دهند. علت نيز کاهش عجيب و غريب سطح آب هاي زير زميني در منطقه و در نتيجه سست شدن طبقات زمين است که نهايتاً به فرونشست زمين مي انجامد.‏
پرداختن صرف به اين چند تصوير، موضوع اين نوشتار نيست، اين عکس ها بهانه نوشتار هستند؛ آنچه اين چند سطر را به رشته تحرير در آورده ، نگراني جدي و دغدغه اي است که درباره مصرف "مرگبار" آب در دشت هاي کشور وجود دارد.‏
واقعيت اين است که ما در سال هاي گذشته چنان درگير ترويج فرهنگ صرفه جويي آب در مناطق شهري بوديم و برايش کليپ هاي تلويزيوني مي ساختيم يا بر سر قيمت آب شرب، چانه مي زديم که يادمان رفت 92 درصد آب کشور در بخش کشاورزي مصرف مي شود و فاجعه نيز دقيقاً همين جاست.‏
بديهي است که کشاورزي آب مي خواهد ، اما بسيار مضحک است که در قرن بيست و يکم در کشور ما ، عمدتاً آبياري به همان شکلي انجام مي شود که در دوران مادها انجام مي شد: آبياري غرقابي!‏
اين در حالي است که امروزه در دنيا با روش هاي مدرن و نه چندان سخت و پيچيده مانند آبياري تحت فشار ، آبياري قطره اي و ... ، ميزان مصرف آب در بخش کشاورزي را بسته به اقليم و محصول ، تا 5 برابر کاهش داده اند.‏
در ايران هم ، هر چند برخي مزارع و باغ ها از روش هاي جدي استفاده مي کنند اما هنوز بخش عمده اي از کشاورزي ايران به همان روش سنتي انجام مي شود.‏
نتيجه نيز کاملاً مشخص است. آب هاي زير زميني روز به روز و بهتر بگوييم ، لحظه به لحظه کاهش مي يابد، لايه هاي زمين خشک و سست مي شوند و نه تنها در همدان که در اطراف تهران و اصفهان و مشهد و ... زمين نشست مي کند و از بين مي رود. اگر تا 20 - 10 سال قبل در يک منطقه با کندن چاهي به عمق 5 متر مي شد به آب رسيد ، اينک در همان نقطه بايد 50 متر چاه زد تا به آب زير زميني دسترسي داشت. بديهي است که کشاورزي هم به تبع کم آبي هاي حاصل از برداشت بي رويه نابود مي شود و کشاورزان هم بيکار.‏
وزارت جهاد کشاورزي، به عنوان متولي اين بخش ، وظيفه دارد و اين وظيفه اش هم تاريخي است که مصرف فاجعه بار آب در اين بخش را مديريت کند. خوشبختانه راه هاي مديريت و تقليل مصرف آب در بخش کشاورزي هم کاملاً شناخه شده است و فقط عزم، مديريت و بودجه مي خواهد، بودجه اي که اگر صرف شود، نه هزينه که در واقع سرمايه گذاري است...در اين باره باز هم خواهيم نوشت چه آن که فراتر از بحث هاي فني آب ، امنيت ملي و زندگي مان به اين موضوع متصل است.‏