آرشیو رای گیریها

عملکرد کدام یک از گروهها در شورای شهر مورد قبول است؟

 • فعالان اجتماعی (40%)
 • فعالان اقتصادی (31%)
 • فعالان سیاسی (24%)
 • هنرمندان (4%)
 • ورزشکاران (1%)

تاریخ شروع: ۱۳۹۶/۰۱/۲۴ @ ۱:۰۷ ق.ظ
تاریخ پایان: ۱۳۹۶/۰۳/۱۰ @ ۱۱:۳۱ ب.ظ

با توجه به اینکه رشد اقتصادی 8 درصدی نیازمند منابع 7320 تریلیون ریالی است، آیا تحقق ان در سال آینده امکان پذیر است؟

 • خیر (76%)
 • بله (20%)
 • نظری ندارم (4%)

تاریخ شروع: ۱۳۹۵/۱۱/۲۵ @ ۲:۳۳ ب.ظ
تاریخ پایان: ۱۳۹۶/۰۱/۲۴ @ ۱:۰۹ ق.ظ

دولت قصد دارد یارانه 3 میلیون نفر دیگر از افراد پردرآمد را حذف و یارانه نیازمندان را افزایش دهد، نظر شما چیست؟

 • موافقم (58%)
 • مخالفم (27%)
 • نظری ندارم (15%)

تاریخ شروع: ۱۳۹۵/۱۱/۱۰ @ ۸:۲۲ ق.ظ
تاریخ پایان: ۱۳۹۵/۱۱/۲۵ @ ۲:۳۲ ب.ظ

دولت قصد دارد مسؤلیت صدور کارت بازرگانی را از اتاق‌های بازرگانی بگیرد، نظر شما چیست؟

 • مخالف (50%)
 • موافق (46%)
 • نظری ندارم (4%)

تاریخ شروع: ۱۳۹۵/۱۰/۰۷ @ ۷:۱۸ ب.ظ
تاریخ پایان: ۱۳۹۵/۱۱/۱۰ @ ۸:۲۶ ق.ظ

آیا تمدید تحریم ها علیه ایران در مجلس سنا تاثیری در ورود سرمایه گذاران خارجی خواهد داشت؟

 • بلی (74%)
 • خیر (26%)

تاریخ شروع: ۱۳۹۵/۰۹/۲۲ @ ۱۰:۱۶ ب.ظ
تاریخ پایان: ۱۳۹۵/۱۰/۰۷ @ ۷:۱۷ ب.ظ

 Page 2 of 3  «  1  2  3  »