آرشیو رای گیریها

باتوجه به نتایج انتخابات ریاست جمهوری و برداشت شما از فضای سیاسی و مدیریتی کشور پیش بینی می کنید که تغییرات دولت دوازدهم بیشتر در چه بخش هایی باشد؟

 • اقتصادی (63%, 12 Votes)
 • سیاسی (37%, 7 Votes)
 • اجتماعی (0%, 0 Votes)

تعداد رای دهندگان: 19

تاریخ شروع: ۱۳۹۶/۰۴/۱۴ @ ۵:۴۱ ب.ظ
تاریخ پایان: No Expiry

کدام یک از گزینه های زیر باید مهم ترین اولویت دولت در دوره جدید باشد؟

 • اشتغال (34%, 21 Votes)
 • تعامل گسترده باجهان (33%, 20 Votes)
 • خروج از رکود (28%, 17 Votes)
 • توسعه سیاسی (5%, 3 Votes)

تعداد رای دهندگان: 61

تاریخ شروع: ۱۳۹۶/۰۳/۱۰ @ ۱۱:۲۹ ب.ظ
تاریخ پایان: ۱۳۹۶/۰۴/۱۴ @ ۵:۴۳ ب.ظ

عملکرد کدام یک از گروهها در شورای شهر مورد قبول است؟

 • فعالان اجتماعی (40%, 18 Votes)
 • فعالان اقتصادی (31%, 14 Votes)
 • فعالان سیاسی (24%, 11 Votes)
 • هنرمندان (4%, 2 Votes)
 • ورزشکاران (1%, 0 Votes)

تعداد رای دهندگان: 45

تاریخ شروع: ۱۳۹۶/۰۱/۲۴ @ ۱:۰۷ ق.ظ
تاریخ پایان: ۱۳۹۶/۰۳/۱۰ @ ۱۱:۳۱ ب.ظ

با توجه به اینکه رشد اقتصادی 8 درصدی نیازمند منابع 7320 تریلیون ریالی است، آیا تحقق ان در سال آینده امکان پذیر است؟

 • خیر (76%, 54 Votes)
 • بله (20%, 14 Votes)
 • نظری ندارم (4%, 3 Votes)

تعداد رای دهندگان: 71

تاریخ شروع: ۱۳۹۵/۱۱/۲۵ @ ۲:۳۳ ب.ظ
تاریخ پایان: ۱۳۹۶/۰۱/۲۴ @ ۱:۰۹ ق.ظ

دولت قصد دارد یارانه 3 میلیون نفر دیگر از افراد پردرآمد را حذف و یارانه نیازمندان را افزایش دهد، نظر شما چیست؟

 • موافقم (58%, 19 Votes)
 • مخالفم (27%, 9 Votes)
 • نظری ندارم (15%, 5 Votes)

تعداد رای دهندگان: 33

تاریخ شروع: ۱۳۹۵/۱۱/۱۰ @ ۸:۲۲ ق.ظ
تاریخ پایان: ۱۳۹۵/۱۱/۲۵ @ ۲:۳۲ ب.ظ

 Page 1 of 3  1  2  3  »