آرشیو رای گیریها

با توجه به تبعیض های اجتماعی که بین زنان و مردان در ایران وجود دارد چه راهکاری را برای رفع آن موثر می دانید؟

 • تلاش برای اصلاحات نهادی و بنیادین (64%)
 • تبعیضی وجود ندارد (19%)
 • تغییر رفتارهای اجتماعی (17%)

تاریخ شروع: ۱۳۹۶/۱۱/۰۱ @ ۱۰:۵۷ ق.ظ
تاریخ پایان: No Expiry

به نظرشما بودجه 17 هزارو 400 میلیاردتومانی که دولت برای توسعه اشتغال در سال آینده در نظرگرفته برای اشتغالزایی 3 میلیون و 366 هزار نفر جمعیت بیکار کافی است؟

 • خیر (90%)
 • بلی (10%)

تاریخ شروع: ۱۳۹۶/۱۰/۰۵ @ ۲:۵۹ ب.ظ
تاریخ پایان: No Expiry

باتوجه به شکل گیری دبیرخانه مشترک سه اتاق و عضویت اتاق های بازرگانی،اصناف و تعاون در شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی با اضافه شدن سازمان نظام صنفی رایانه ای به این دو مجموعه موافق هستید؟

 • بله (65%)
 • خیر (35%)

تاریخ شروع: ۱۳۹۶/۰۵/۱۱ @ ۱:۰۴ ق.ظ
تاریخ پایان: No Expiry

باتوجه به نتایج انتخابات ریاست جمهوری و برداشت شما از فضای سیاسی و مدیریتی کشور پیش بینی می کنید که تغییرات دولت دوازدهم بیشتر در چه بخش هایی باشد؟

 • اقتصادی (64%)
 • سیاسی (36%)
 • اجتماعی (0%)

تاریخ شروع: ۱۳۹۶/۰۴/۱۴ @ ۵:۴۱ ب.ظ
تاریخ پایان: ۱۳۹۶/۰۵/۱۱ @ ۱:۰۵ ق.ظ

کدام یک از گزینه های زیر باید مهم ترین اولویت دولت در دوره جدید باشد؟

 • اشتغال (34%)
 • تعامل گسترده باجهان (33%)
 • خروج از رکود (28%)
 • توسعه سیاسی (5%)

تاریخ شروع: ۱۳۹۶/۰۳/۱۰ @ ۱۱:۲۹ ب.ظ
تاریخ پایان: ۱۳۹۶/۰۴/۱۴ @ ۵:۴۳ ب.ظ

 Page 1 of 3  1  2  3  »