آرشیو رای گیریها

عملکرد کدام یک از گروهها در شورای شهر مورد قبول است؟

 • فعالان اجتماعی (39%, 7 Votes)
 • فعالان سیاسی (33%, 6 Votes)
 • فعالان اقتصادی (17%, 3 Votes)
 • هنرمندان (11%, 2 Votes)
 • ورزشکاران (0%, 0 Votes)

تعداد رای دهندگان: 18

تاریخ شروع: ۱۳۹۶/۰۱/۲۴ @ ۱:۰۷ ق.ظ
تاریخ پایان: No Expiry

با توجه به اینکه رشد اقتصادی 8 درصدی نیازمند منابع 7320 تریلیون ریالی است، آیا تحقق ان در سال آینده امکان پذیر است؟

 • خیر (76%, 54 Votes)
 • بله (20%, 14 Votes)
 • نظری ندارم (4%, 3 Votes)

تعداد رای دهندگان: 71

تاریخ شروع: ۱۳۹۵/۱۱/۲۵ @ ۲:۳۳ ب.ظ
تاریخ پایان: ۱۳۹۶/۰۱/۲۴ @ ۱:۰۹ ق.ظ

دولت قصد دارد یارانه 3 میلیون نفر دیگر از افراد پردرآمد را حذف و یارانه نیازمندان را افزایش دهد، نظر شما چیست؟

 • موافقم (58%, 19 Votes)
 • مخالفم (27%, 9 Votes)
 • نظری ندارم (15%, 5 Votes)

تعداد رای دهندگان: 33

تاریخ شروع: ۱۳۹۵/۱۱/۱۰ @ ۸:۲۲ ق.ظ
تاریخ پایان: ۱۳۹۵/۱۱/۲۵ @ ۲:۳۲ ب.ظ

دولت قصد دارد مسؤلیت صدور کارت بازرگانی را از اتاق‌های بازرگانی بگیرد، نظر شما چیست؟

 • مخالف (50%, 14 Votes)
 • موافق (46%, 13 Votes)
 • نظری ندارم (4%, 1 Votes)

تعداد رای دهندگان: 28

تاریخ شروع: ۱۳۹۵/۱۰/۰۷ @ ۷:۱۸ ب.ظ
تاریخ پایان: ۱۳۹۵/۱۱/۱۰ @ ۸:۲۶ ق.ظ

آیا تمدید تحریم ها علیه ایران در مجلس سنا تاثیری در ورود سرمایه گذاران خارجی خواهد داشت؟

 • بلی (74%, 23 Votes)
 • خیر (26%, 8 Votes)

تعداد رای دهندگان: 31

تاریخ شروع: ۱۳۹۵/۰۹/۲۲ @ ۱۰:۱۶ ب.ظ
تاریخ پایان: ۱۳۹۵/۱۰/۰۷ @ ۷:۱۷ ب.ظ

 Page 1 of 2  1  2  »