حرکت

<div id="15191174651117065"><script type="text/JavaScript" src="https://www.aparat.com/embed/eKI4O?data[rnddiv]=15191174651117065&data[w]=640"></script></div>
[gallery ids="74447,74448,74449"]
بیانیه رییس جمهور درباره منشور حقوق شهروندی
http://www.aparat.com/v/mHIXU