حرکت

شروع سومین #دورهآموزشی #پرایساکشن ۲۰ مهرماه . در پرایس اکشن، به شیوه ساده، #معامله_گران تنها داده های #قیمت را مبنای #تحلیل قرارمی ...
بروز اشکال و اشتباه در عرصه های مختلف تولیدی در هر صنف امری اجتناب ناپذیر و بدیهی است، طبیعتا رعایت نکردن استاندارد ...
همه عملکردهای خوب با هدفهای روشن شروع می شود اگر مدیران با کارکنان تحت نظارت هم اندیشی ، و در خصوص هدفهای ...
تولید بنزین ایران به مرز ۱۰۰ میلیون لیتر و تولید گازوئیل یورو ۴ به ۴۰ میلیون لیتر در روز رسید
بررسی روند قیمت جهانی نفت
رشد بازار سرمایه عاملی برای رشد ۲٫۲ درصدی صندوق های سرمایه گذاری شد که در بین صنایع مختلف، سود آورترین صنعت در ...
بررسی هفتگی صفر تا صد صندوقهای سرمایه گذاری بورس تهران