کشاورزی

رئيس کميسيون کشاورزي مجلس با بيان اينکه راندمان آبياري کشور نزديک به 30 درصد است، گفت: استفاده از روش هاي نوين آبياري ...
کشت زيتون ايراني به دليل واردات بي‌رويه و وجود آفت مگس زيتون طي هشت سال اخير و نبود حمايت بخش‌هاي دولتي از ...
ايرنا: رييس کميسيون کشاورزي، آب و منابع طبيعي مجلس شوراي اسلامي گفت: حمايت همزمان و همه جانبه از توليد و مصرف کننده ...
در پي مشکلات کشاورزان براي تامين سوخت ادوات کشاورزي، وزير نفت صدور کارت سوخت براي کشاورزان را پذيرفت.‏ (بیشتر…)
گروه توليد معاون برنامه ريزي وزير جهاد کشاورزي تعيين نرخ سود 22 درصدي را براي بخش کشاورزي خطرناک دانست و گفت: بخش ...
طي سال‌هاي گذشته ميزان توليد ليموترش در کشور به قدري بود که نياز داخل را تامين مي‌کرد اما درپي راه يافتن آفت ...
عضو شوراي ملي زعفران گفت: به دليل نوع صادرات و بسته‌بندي زعفران، حدود 50 درصد از اين محصول پس از صادر شدن ...
طي سال‌هاي گذشته ميزان توليد ليموترش در کشور به قدري بود که نياز داخل را تامين مي‌کرد اما درپي راه يافتن آفت ...
در حالي که طبق مصوبه ستاد تنظيم بازار شير خام بايد کيلويي 1440 تومان از دامداران خريداري شود، کارخانه‌هاي لبني اين نرخ ...
عضو خانه کشاورز رودان (قطب توليد ليموترش) نسبت به حذف درختان ليموترش هشدار داد و گفت: به دليل مزمن شدن بيماري جارؤک ...
رتبه اول توليد را به مصر  وعربستان داديم  ‏ (بیشتر…)
مهر: دولت به دامداراني که شير خام خود را مطابق سال 92 به کارخانه‌هاي لبني تحويل داده‌اند، يارانه نقدي اختصاص داد.‏ (بیشتر…)