کشاورزی

وزیر کشاورزی با اشاره به تک نرخی شدن ارز اعلام کرد: گروه تولید-وزیر جهاد کشاورزی اعلام کرد که سیاست‌گذاری جدید ارزی دولت ...
وزیر کشاورزی اذعان کرد: گروه تولید-وزیر جهاد کشاورزی با تاکید بر مدیریت بهینه آب از سوی مردم و نقش نظارتی دولت، گفت: ...
رییس سازمان دامپزشکی کشور خواستار شد گروه تولید-رییس سازمان دامپزشکی کشور با توجه به شرایط جهانی و عوامل بیماریزا، از مجلس خواست، ...
بزرگترین طرح احداث باغات زیتون کشور عملیاتی شد عملیات اجرایی ۵هزار هکتار باغ زیتون در ۸ استان کشور تا سال ۱۴۰۰در ۵ ...
ضرورت افزایش دانش فنی ۴ میلیون بهره بردار بخش کشاورزی وزیر جهاد کشاورزی با تاکید بر ضرورت تشکیل زنجیره تولید تا مصرف ...
وزیر جهاد کشاورزی: گروه تولید-وزیر جهاد کشاورزی با تاکید بر لزوم حفظ آب و خاک حاصلخیز و آبرفتی در کشور اظهار کرد: ...
 ورود سازمان بازرسی به واردات گندم سازمان بازرسی کشور با توجه به خودکفایی کشور در تولید گندم مجوز ورود موقت ۷۰۰ هزار ...
رئیس سازمان دامپزشکی کشور هشدار داد گروه تولید-رئیس سازمان دامپزشکی کشور گفت: متأسفانه از تعداد ۲۷هزار واحد پرورش طیور در کشور حدود ...
مشاور فناوری و بیوتکنولوژی سازمان حفاظت محیط زیست: گروه تولید-مشاور فناوری و بیوتکنولوژی سازمان حفاظت محیط زیست با تاکید بر اینکه برنج ...
مدیرعامل شرکت پشتیبانی امور دام کشور گفت: آنفلوآنزای حاد پرندگان در کشور مهار شده و در دو سه هفته گذشته گزارشی در ...
پایان خوش سریال استیضاح اسفندماه (بیشتر…)
لزوم شناسایی ظرفیت های طبیعی هراقلیم حتی مناطق کویری وزیر جهاد کشاورزی با اشاره به این که در سال های اخیر توجه ...