کشاورزی

مدیرعامل اتحادیه مرغداران گوشتی کشور مدیرعامل اتحادیه سراسری مرغداران گوشتی کشور گفت: با توجه به شرایط اقتصادی، طی سالهای اخیر به دلیل ...
معاون وزیر جهادکشاورزی گفت: به دلیل تجربه‌های قبلی هیچ چیز ما را در شرایط بحران غافگیر نخواهد کرد و این موضوع در ...
درهمایش جهانی تنوع زیستی مطرح شد گروه تولید-معاون وزیر جهاد کشاورزی گفت: ما در ایران درصدد هستیم تا با همکاری سازمان جنگل‌ها، ...
کشت هیجانی و افزایش تولید تک محصولی در کشاورزی فاجعه ای است که بنا به ارزیابی متخصصان اگر مدیریت نشود افزون بر ...
وزیر جهاد کشاورزی طی دو نامه به وزیر کشور به طور مجدد ۳۰ میلیارد تومان اعتبار جدید و همکاری استانداری ها و ...
برنامه وزارت کشاورزی بر تامین کامل امنیت غذایی کشور گروه تولید-وزیر جهاد کشاورزی گفت: امروز لازم است ما در مورد بعضی از ...
رئیس اتاق ایران در نشست فعالان پسته ایران گروه تولید-رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران گفت: تا زمانی که سودآوری ...
انتقادات تند سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس به وزارت جهاد حمله به وزارت جهاد در لوای حمایت از احیای وزارت بازرگانی ...
بامدیریت ریسک می توان آثاربلایای طبیعی را کاهش داد همچون اپیزودهای یک نمایش از پیش چشمان ما می گذرد،سه پرده از رفتار ...
عضو هیات علمی دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد مطرح کرد؛ گروه تولید-عضو هیات علمی دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد گفت: شرایط غرقابی، ...
 نائب رئیس بنیاد ملی توانمندسازی گندمکاران ایران: نائب رئیس بنیاد ملی توانمندسازی گندمکاران ایران گفت: با افزایش حجم خرید گندم احتمال جا ...
جزییات سیل ملخی به روایت رییس سازمان حفظ نباتات پرونده بررسی عمدی بودن هجوم ملخ‌های صحرایی به فائو رفت گروه تولید-رئیس سازمان ...