صنعت و معدن

هيأت مديره انجمن مهندسي دريايي ايران در نامه‏اي به روحاني هشدار دادند‏ (بیشتر…)
گزارش تفحص از صنعت فولاد تا پايان ارديبهشت نهايي مي‌شود (بیشتر…)
گروه توليد: رئيس سازمان توسعه ونوسازي معادن وصنايع معدني ايران 13 پروژه بخش معدن و صنايع معدني را به عنوان طرح هاي ...
  گروه بازار: اتحاديه بين المللي اختراعات و نوآوري هاي صنعتي (‏IUI‏) نشان پرافتخار دياموند را براي لازانياي پيش زرماکارون بواسطه نوآوريها ...
گروه توليد: هياتي 30 نفره متشکل از مقامات بلندپايه صنعتي، معدني و تجاري ايران به رياست وزير صنعت، معدن و تجارت ايران ...
ايرنا: عضو کميته کارشناسي سنگ آهن ايران گفت: ذخاير اکتشافي قطعي سنگ آهن کشور بالغ بر 2.8 ميليارد تن است که بيش ...
فرشاد مقيميمعاون برنامه ريزي سازمان صنايع کوچک و شهرکهاي صنعتي (بیشتر…)
برنامه‌ريزي براي توليد 55 ميليون تن فولاد و صادرات 17 ميليون تني در کنار مصرف داخلي 38 ميليون تني فولاد از اهداف ...